+4 điều cần biết khi tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hiện nay công ty cổ phần trong quá trình hoạt động luôn có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên việc này cần tuân thủ 04 quy định trong luật doanh nghiệp 2020. Vậy cụ thể là những quy định nào? Mời mọi người cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của MVA Việt Nam.

I. Thông tin vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của một công ty cổ phần là số tiền mà công ty đã quyết định cố định và ghi nhận trong ổn định lệ của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu tài chính khác của công ty. Vốn này được chia thành các phần nhỏ hơn gọi là cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có một giá trị nominal (giá trị được ghi nhận trong ổn định lệ) và đại diện cho một phần nhỏ của công ty.

Tìm hiểu về vốn điều lệ và những điều cần biết

Vốn điều lệ là nguồn tài trợ chính của công ty cổ phần và là cơ sở để xác định quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông. Nó cũng giới hạn trách nhiệm của cổ đông đối với các nghĩa vụ của công ty, có nghĩa là nếu công ty gặp khó khăn tài chính hoặc phá sản, cổ đông chỉ phải chịu mất số vốn mà họ đã đầu tư và không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty ngoài số vốn đã đầu tư đó.

Có thể bạn quan tâm >> Tìm hiểu về tài khoản 641 trong kế toán

II. +4 quy định về tăng vốn điều lệ theo quy định trong luật doanh nghiệp 2020

Hiện nay thì theo khoản 1 Điều 112, Điều 123, khoản 1 và khoản 3 điều 51 cũng như khoản 1 khoản 5 điều 51 trong luật doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể như sau về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

 1. Vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. 

Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

(Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020)

 1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.
 • Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Chào bán cổ phần ra công chúng.

– Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

 • Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

(Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020)\

 1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định Luật Đầu tư.

*Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Kèm theo Thông báo nêu trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

(Khoản 1, khoản 3 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

 1. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường hợp công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

(Khoản 1, khoản 5 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

III. Các cách tăng vốn điều lệ bạn cần biết

Hiện nay có nhiều cách mà doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ hợp pháp theo quy định của pháp luật mà quý vị có thể tìm hiểu:

 • Phát hành cổ phiếu mới: Doanh nghiệp có thể tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại hoặc mới. Cổ đông có thể mua cổ phiếu mới bằng tiền mặt hoặc các tài sản khác.
 • Phát hành trái phiếu: Doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu mới để tăng vốn. Những người mua trái phiếu này sẽ nhận lãi suất cố định và/hoặc được quyền chuyển đổi chúng thành cổ phiếu trong tương lai.
 • Tăng giá trị cổ phiếu: Doanh nghiệp có thể tăng giá trị cổ phiếu bằng cách chia cổ tức, mua lại cổ phiếu trên thị trường mở, hoặc thông qua các biện pháp khác để tăng giá cổ phiếu, dẫn đến tăng giá trị vốn điều lệ.
 • Gọi vốn từ cổ đông hiện tại: Doanh nghiệp có thể gọi vốn từ cổ đông hiện tại thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu hoặc tăng giá trị cổ phiếu hiện có, sau đó mời cổ đông tham gia mua cổ phiếu mới hoặc tăng cường cổ phiếu hiện có.
 • Gọi vốn từ nhà đầu tư bên ngoài: Doanh nghiệp có thể tăng vốn bằng cách tìm kiếm các nhà đầu tư bên ngoài, như các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, hoặc cá nhân có thể đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp.
 • Sử dụng lợi nhuận tích lũy: Doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận tích lũy để tái đầu tư vào công ty, tăng cường vốn điều lệ mà không cần phải tìm kiếm vốn từ bên ngoài.
 • Sáp nhập hoặc mua lại: Doanh nghiệp có thể tăng vốn bằng cách sáp nhập hoặc mua lại các doanh nghiệp khác, sau đó tích hợp các tài sản và công việc kinh doanh của họ vào tổ chức của mình.

Những cách này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp để tăng vốn điều lệ của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, và việc quyết định sử dụng phương pháp nào thường phụ thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược dài hạn của họ.

IV. Lời kết

Như vậy MVA Việt Nam đã chia sẻ những thông tin liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Quý vị có thể tìm hiểu, tham khảo và chia sẻ để mọi người cùng nắm được. Những câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng bình luận bên dưới bài viết này. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA