Hạng mục thi công: Thiết kế, thi công hoàn thiện trong và ngoài nhà và lắp đặt nội thất toàn bộ căn hộ

Tổng giá trị hợp đồng: 950 triệu.

Biet-thu-bt80-ecopark-01
Biet-thu-bt80-ecopark-02
Biet-thu-bt80-ecopark-03