Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT MVA Việt Nam

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT MVA VIỆT NAM
NHANH CHÓNG – TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ

Screenshot_10
Những thông tin mà tất cả các doanh nghiệp cần phải biết về Hoàn Thuế GTGT 

Dịch vụ liên quan:
» Chuyên đầu tư mua bán chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, tư vấn đầu tư, đại lý kinh doanh.
» Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán
» Dịch Vụ Luật Doanh Nghiệp
» Bất động sản MVA Land

Hãy Cùng MVA Việt Nam Xem Chi Tiết Về Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT để quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ, và có những lựa chọn phù hợp nhất nhé.

I. HOÀN THUẾ GTGT LÀ GÌ?

Thuế giá trị gia tăng là thuế tỉnh trên giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông tiêu dùng tại Việt Nam. Hoàn thuế GTGT là việc hoàn tiền từ ngân sách nhà nước trả lại tiền thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng khi mua hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam chưa được khấu trừ hết tiền thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức đó không thuộc diện chịu thuế
Hơn 3 năm hoạt động, UY DANH cung cấp dịch vụ kế toán và thành lập công ty mang lại sự hài lòng hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mối quan hệ với cơ quan thuế, giúp chúng tôi cập nhập nhanh nhất những quy định pháp luật, tư vấn doanh nghiệp áp dụng đúng luật thuếu hiệu quả và tiết kiệm cho khách hàng Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, đã làm với nhiều loại hình doanh nghiệp có doanh số lên đến 500 tỷ/ năm biết được rủi ro những ngành nghề, hoàn thiện hồ Sơ thuế một cách hợp lý nhất.

II. 9 TRƯỜNG HỢP HOÀN THUẾ GTGT

Theo quy định tại điều 18 Thông tư 219/2013-BTC quy định có 9 trường hợp được hoàn thuế gtgt như sau:
1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu Có Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo trường hợp lũy kể sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì CƠ Sở kinh doanh được hoàn thuế.
+ Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
+ Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh
+ Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong
giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
+ Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
a. Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ CÓ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bản) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
b. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ CÓ dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án. đầu tư để bù trừ Với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của CƠ SỞ kinh
doanh.
Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ sang kỳ tiếp theo với
các trường hợp:
+ Dự án đầu tư không góp đủ vốn điều lệ như đăng theo quy định pháp luật
+ Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo luật
đầu tư
+ Không đảm bảo duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động
+ Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016,
4. Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
+ Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) CÓ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trường hợp trong tháng, quý Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp
theo.
+ Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bản trong nước thì CƠ
Sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.
+ Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.
LƯU Ý:
+ Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan.
+ Cơ quan thuế hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo quy định tại thông tư 130/2016/TT- BTC
5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động Có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.
6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:
a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại Số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.
b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.
7. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giả thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
8. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm
quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh . Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.
9. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

III. Thủ Tục Hoàn Thuế GTGT

Bước 1: Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT:
• Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT • Kiểm tra tổng thể hồ sơ/chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp. • Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT
• Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế;
• Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn thuế GTGT:
• Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp;
• Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai;
• Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra,
• Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt là đối với các hóa đơn >20.000.000đ
• Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/bảo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế;
• Kiểm tra các chứng từ khác nếu CÓ: HỒ SƠ xuất nhập khẩu(Tờ khai, hợp đồng, Giấy bảo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa,
C/O……);
• Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/bảo cáo tài chính/bảo cáo thuế tỉnh đến thời điểm hoàn thuế theo đúng
chuẩn mực kế toán và Pháp luật Việt Nam. Bước 3: Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT:
Bước 3: Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT:
• Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;
• Điều chính những sai sót về SỐ liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu;
• Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ Cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
• cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
• Nhận quyết định được hoàn thuế GTGT từ Cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật; Kiểm tra Kho bạc chuyển tiền | thuế được hoàn về tài khoản của doanh nghiệp có đúng với số tiền theo Quyết định được hoàn của cơ quan thuế.

IV. Bảng Giá Hoàn Thuế GTGT

1. Với đội ngũ nhân sự Có kinh nghiệm trong 10 năm qua, dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Uy Danh đã giúp nhiều khách hàng hoàn được số thuế cao nhất. Mỗi quan hệ với cơ quan thuế và kinh nghiệm xây dựng bộ hồ sơ giải trình hoàn thuế giúp chúng tôi hoàn thuế nhanh chóng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ hoàn thuế.
Phí dịch vụ hoàn thuế tại Uy Danh sẽ tùy thuộc vào hồ sơ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp mà sẽ có mức phí khác nhau thường sẽ rơi vào mức phí 5% đến 20% theo số tiền được hoàn cho doanh nghiệp.
2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh
+ Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong
giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
+ Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Phu00038 (1)
MVA Việt Nam là công ty hàng đầu trong Mua Bán Doanh Nghiệp, Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Luật Doanh Nghiệp. Điểm đến đáng tin cậy của Quý Doanh Nghiệp.

 

MVA Việt Nam – Thành Công Đến Từ Sự Khác Biệt

Liên hệ ngay:
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN MVA VIỆT NAM
🏠 LK3 – 04, Khu đô thị Lộc Ninh, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
📩 Email: dungtq.mva@gmail.com
☎: 024.7109.7766
📞 : 0981.350.666
Website: http://mva.vnTrả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA