Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng BHXH?

Hiện nay nhất nhiều chủ công ty thắc mắc “Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?” Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí của công ty cũng như quyền lợi người lao động. Vậy câu trả lời là gì? Cùng MVA Việt Nam tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

I. Giải đáp – Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng BHXH không?

Hiện nay theo quy định trong Khoản 3, điều 206, Luật Doanh nghiệp 2020 có trả lời rõ việc Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không? Cụ thể như sau:

“3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Doanh nghiệp tạm ngưng có phải đóng BHXH
Giải đáp – Doanh nghiệp tạm ngừng có phải đóng BHXH

Giải thích luật: Như vậy với nội dung quy định trên trường hợp trước khi tạm ngừng kinh doanh, công ty đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính cho người lao động thì không phải tiếp tục đóng BHXH trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Ngược lại còn nợ các nghĩa vụ bảo hiểm thì vẫn phải tiếp tục thanh toán, chỉ trừ trường hợp doanh nghiệp và các bên có thoả thuận khác.

Có thể bạn chưa biết >> 7 nguyên tắc kế toán không thể quên

II. 1 số quy định về đóng BHXH trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Tất cả các quy định về đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian tạm ngừng kinh doanh đều được quy định trong Điều 88 Luật số 58/2014/QH13 Luật BHXH quy định:

“1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

 1. a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;
 2. b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.”

Theo Khoản 1, Theo Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

quy định về đóng BHXH trong thời gian tạm ngừng doanh nghiêp
Tìm hiểu quy định về đóng BHXH trong thời gian tạm ngừng doanh nghiêp

Điều 16. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

 1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
 1. a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
 2. b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.”

Khoản 3, Theo Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Như vậy:

 • Doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên vì các nguyên nhân: thay đổi cơ cấu, công nghệ; do khủng hoảng, suy thoái kinh tế; thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế; thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.
 • Với người lao động trong thời gian tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Khi kết thúc thời gian tạm ngừng doanh nghiệp người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và tiến hành đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định.

III. Tìm hiểu thêm điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cũng đã được quy định rõ tại Khoản 2, Theo Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

 1. a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
 2. b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

IV. Tìm hiểu các thủ tục tạm dừng đóng BHXH khi tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng doanh nghiệp đồng thời tạm dừng đóng BHXH cũng được quy định theo Điều 28 và Điều 29 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Theo đó người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

V. Căn cứ pháp lý

 • Luật số: 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Nghị định 115/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Mong rằng những thông tin trên của MVA có thể giúp quý vị giải đáp được thắc mắc câu hỏi “Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?”. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng gọi đến số hotline của MVA có trên website mva.vn hoặc bình luận bên dưới bài viết này. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA