Kế toán bán hàng là gì? Công việc, mức lương ra sao?

Kế toán bán hàng được xem là công việc dành cho người bắt đầu làm quen với nghề kế toán. Đặc biệt với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ. Vậy kế toán bán hàng là gì? Công việc ra sao, mức lương bao nhiêu? Bài viết này, MVA sẽ chia sẻ rõ nhất.

I. Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng (Sales Accountant) là vị trí kế toán đảm nhận toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hóa đơn bán hàng, bao gồm: ghi nhận hóa đơn bán hàng, ghi chép sổ chi tiết doanh thu, thuế giá trị gia tăng, lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan khác theo yêu của cầu doanh nghiệp.

II. Vai trò của kế toán bán hàng 

 • Cung cấp thông tin, số liệu bán hàng, giúp ban lãnh đạo nắm được tình hình tài chính, kinh doanh. Từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn
 • Trong báo cáo số liệu mà kế toán bán hàng cung cấp cho thấy được tình trạng chênh lệch giữa khâu sản xuất và khâu bán, từ đó có những điều chỉnh hợp lý
 • Kế toán bán hàng ghi chép các khoản chi phí bán hàng, xác định chi phí thực tế, từ đó phân tích để tìm ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí
 • Số lượng, giá trị hàng tồn kho và báo cáo tồn kho do kế toán bán hàng lập giúp doanh nghiệp kiểm soát nhằm tránh tình trạng thiếu hàng hoặc bị tồn quá nhiều
 • Kế toán bán hàng đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ quy định về an toàn, bảo vệ người tiêu dùng cũng như quyền lợi của khách hàng.

III. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 

3.1 Giám sát tiến độ triển khai kế hoạch bán hàng

Việc giám sát kế hoạch bán hàng là yếu tố quan trọng để đảm bảo các hoạt động của các bộ phận khác trong doanh nghiệp diễn ra theo kế hoạch ban đầu, tuân thủ tiến độ và đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó đóng vai trò quyết định đến doanh thu của doanh nghiệp.

Đồng thời, kế toán bán hàng cũng thực hiện việc giám sát kế hoạch lợi nhuận. Bằng cách ghi chép đầy đủ về khối lượng sản phẩm đã bán, hàng hóa tiêu thụ nội bộ, tính toán chính xác giá trị vốn hàng đã bán, chi phí bán hàng,… cung cấp cơ sở dữ liệu để đánh giá, phân tích và theo dõi hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

3.2 Giám sát tiến độ triển khai kế hoạch bán hàng

Việc giám sát kế hoạch bán hàng là yếu tố quan trọng để đảm bảo các hoạt động của các bộ phận khác trong doanh nghiệp diễn ra ổn định, tuân thủ tiến độ và đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Đồng thời, kế toán bán hàng cũng thực hiện việc giám sát lợi nhuận. Bằng cách ghi chép đầy đủ về khối lượng sản phẩm đã bán, hàng hóa tiêu thụ nội bộ, tính toán chính xác giá trị vốn hàng đã bán, chi phí bán hàng,… cung cấp cơ sở dữ liệu để đánh giá, phân tích và theo dõi hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

3.3 Phân phối lợi nhuận từ doanh thu bán hàng

Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các tác vụ khác nhau. Kế toán bán hàng đóng vai trò trong việc phân phối lợi nhuận đó cho các nhiệm vụ đã được xác định từ trước, chẳng hạn như nghĩa vụ nộp thuế, chi trả lương, trả nợ, đầu tư phát triển,…

3.4 Tổng hợp các khoản chi phí bán hàng phát sinh

Trong quá trình bán hàng, các chi phí phát sinh là không thể tránh khỏi. Kế toán bán hàng có trách nhiệm thực hiện việc thống kê đầy đủ, chính xác và kịp thời các chi phí đã phát sinh.

3.5 Quản lý tiền hàng

Các kế toán có nhiệm vụ kiểm tra và giám sát việc thu tiền từ các bộ phận bán hàng. Quản lý tiền hàng nhằm đánh giá khả năng bán hàng của các bộ phận trong doanh nghiệp. 

3.6 Lập báo cáo bán hàng

Bằng cách lập báo cáo bán hàng, kế toán bán hàng giúp cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý và các bộ phận liên quan để đánh giá hiệu suất kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược. Báo cáo bán hàng cũng có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, theo dõi sự phát triển của thị trường và đưa ra các biện pháp cải thiện hoạt động bán hàng.

IV. Công việc cụ thể của kế toán bán hàng 

4.1 Công việc hàng ngày

 • Thu thập và ghi nhận các chứng từ liên quan như bảng báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho hàng hóa. Đây là căn cứ để nhập thông tin vào phần mềm hoặc sổ sách kế toán để quản lý hoạt động bán hàng theo báo giá, đơn hàng và hợp đồng
 • Kiểm tra các chứng từ, số lượng thực xuất, giá bán sản phẩm… theo quy định của doanh nghiệp để lập và gửi hóa đơn cho khách hàng
 • Quản lý chứng từ và sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, đảm bảo tính toàn vẹn và sắp xếp hợp lý của các tài liệu
 • Tham gia vào việc quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng của doanh nghiệp để đảm bảo bán hàng theo đúng quy định và ghi nhận doanh thu phù hợp
 • Quản lý công nợ của khách hàng, bao gồm ghi nhận số tiền nợ, theo dõi thời hạn nợ và đôn đốc công nợ trong trường hợp doanh nghiệp không có kế toán công nợ riêng
 • Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện công tác bán hàng, đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ công việc và liên kết số liệu với kế toán phần hành có liên quan, nhằm đảm bảo tính nhất quán và liên kết giữa các thông tin kế toán
 • Phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có). Những thông tin này được ghi nhận vào sổ sách liên quan để quản lý và theo dõi hoạt động bán hàng.
 • Nhập thông tin từ bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính toán chính xác tổng doanh thu, thuế VAT của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ngày
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập, xuất kho vào cuối ngày để đảm bảo chính xác của thông tin.

4.2 Công việc hàng tháng 

 • Tính toán chi tiết về giá vốn hàng bán cho sản phẩm/ dịch vụ đã được cung cấp. 
 • Tính toán chính xác về tổng doanh thu, thuế GTGT cho từng nhóm hàng và đơn vị trực thuộc như cửa hàng, đại lý, chi nhánh. Giúp quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh của từng đơn vị và nhóm hàng cụ thể
 • Hỗ trợ việc lập, kiểm tra bảng kê hàng hóa, dịch vụ đã bán ra, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin trong bảng kê
 • Lập báo cáo về bán hàng, doanh thu, lãi gộp, công nợ phải thu và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng. 

4.3 Công việc cuối kỳ 

 • Cung cấp thông tin chi phí bán hàng cho phòng kế toán để lập báo cáo tài chính
 • Cung cấp thông tin bán hàng và doanh số cho ban giám đốc. Thông tin này giúp ban giám đốc đánh giá kết quả thực hiện của doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới
 • Tham mưu cho ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến bán hàng, chẳng hạn như: chiến lược bán hàng, giá cả, sản phẩm, thị trường,…
 • Phối hợp với các phòng ban khác, chẳng hạn như kế toán kho, kế toán thanh toán, thủ quỹ,… để quản lý tiền mặt và công nợ
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên, chẳng hạn như: lập báo cáo, phân tích dữ liệu,…

V. Kế toán bán hàng và quyền hạn 

 • Kế toán bán hàng có thể yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc thậm chí hủy bỏ hóa đơn bán hàng, mua hàng khi cần thiết.
 • Với các trường hợp hóa đơn không hợp lệ, kế toán bán hàng có thể đưa ra biện pháp giải quyết. 
 • Kế toán bán hàng có quyền đề xuất trực tiếp trường hợp thanh toán. Đảm bảo những vấn đề liên quan đến thanh toán được giải quyết một cách thích hợp
 • Phân chia và giám sát từ kế toán trưởng. Đảm bảo sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ từ người có trách nhiệm cao hơn trong lĩnh vực kế toán.

VI. Kiến thức kế toán bán hàng cần có

 • Quy tắc ghi nhận kế toán bán hàng
 • Quy tắc ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Chứng từ liên quan đến kế toán bán hàng
 • Báo cáo liên quan đến kế toán bán hàng
 • Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng

VII. Lương kế toán bán hàng 

Mức lương của kế toán viên bán hàng có cao không? Theo đó, mức lương trung bình của vị trí này dao động từ 5 – 11 triệu đồng/tháng. 

Tuy nhiên, mức lương cụ thể của kế toán bán hàng có thể thay đổi phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ, lĩnh vực việc, tính chất công việc, vị trí làm việc, địa điểm làm việc, v.v.

VIII. Kế toán bán hàng và những câu hỏi liên quan

7.1 Muốn làm kế toán bán hàng cần học gì?

Để trở thành kế toán bán hàng, các bạn sinh viên có thể theo các ngành như: Kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh. 

7.2 Kế toán bán hàng học trường nào?

Hiện nay, có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, để ra trường dễ dàng xin việc bạn có thể lựa chọn các trường:

Tại Hà Nội

 • Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân (NEU)
 • Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU)
 • Trường Đại học Thương Mại
 • Học Viện Ngân Hàng
 • Học Viện Tài Chính

Tại Hồ Chí Minh

 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT)
 • Trường Đại học Mở TP.HCM (OU)
 • Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • Trường Đại học Tài Chính – Marketing
 • Trường Đại học Ngoại thương

Tại miền Trung 

 • Trường Đại học Vinh

IX. Tạm kết 

Hy vọng rằng bài viết trên đây đã phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về công việc của một kế toán bán hàng. 

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA