Kế toán là gì? Thông tin về nghề kế toán

Với những bạn làm trong các công ty, doanh nghiệp hay đơn vị nhà nước chắc chắn thường nghe đến bộ phận kế toán. Tuy nhiên khá nhiều người vẫn chưa biết cụ thể kế toán là gì? Chức năng của kế toán ra sao? và nhiều những thông tin khác cần được giải đáp. Chính vì thế nếu mọi người đang tò mò tìm hiểu về nghề kế toán thì xem ngay nội dung trong bài viết dưới đây nhé.

I. Khái niệm kế toán là gì?

khái niệm kế toán là gìKhái niệm kế toán là gì? Bạn cần biết

Kế toán (Accounting) là quá trình ghi chép, phân tích và báo cáo về tài chính của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân. Nó bao gồm việc thu thập, phân loại, ghi sổ các giao dịch tài chính như thu nhập, chi phí, tài sản và nợ. Kế toán cung cấp thông tin quan trọng để quản lý hiểu rõ về tình hình tài chính của họ, đưa ra quyết định chiến lược và đánh giá về hiệu suất kinh doanh.

Tham khảo >> Dịch vụ kế toán MVA

II. Chức năng của công việc kế toán

Trong các tổ chức thì chức năng, mục đích công việc kế toán là rất rõ ràng cụ thể như sau:

2.1 Chức năng của kế toán

 • Ghi chép và phân loại thông tin: Kế toán thu thập và ghi chép thông tin về các giao dịch tài chính của tổ chức hoặc cá nhân. Thông tin này được phân loại và sắp xếp vào các tài khoản tương ứng để dễ dàng quản lý.
 • Báo cáo tài chính: Kế toán tạo ra báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán, cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh.
 • Phân tích và diễn giải: Kế toán không chỉ ghi chép thông tin mà còn phân tích và diễn giải nó. Điều này giúp người quản lý hiểu rõ hơn về các số liệu và thông tin tài chính.

2.2 Mục đích của kế toán

 • Cung cấp thông tin quản lý: Mục đích chính của kế toán là cung cấp thông tin chính xác và có ích để người quản lý có thể ra quyết định thông minh về quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kế toán đảm bảo rằng thông tin tài chính được báo cáo theo các quy định và tiêu chuẩn kế toán được quy định bởi các cơ quan quản lý và pháp luật.
 • Đánh giá hiệu suất: Thông qua phân tích số liệu tài chính, kế toán giúp đánh giá hiệu suất kinh doanh của tổ chức và so sánh với các chuẩn mực, kế hoạch hoặc kỳ kế toán trước.
 • Hỗ trợ ra quyết định: Kế toán cung cấp thông tin và dữ liệu cần thiết để hỗ trợ quản lý ra quyết định về chiến lược kinh doanh, đầu tư, hoặc các quyết định khác liên quan đến tài chính.

III. Danh sách công việc kế toán cần làm

Công việc kế toán bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau để đảm bảo rằng thông tin tài chính được thu thập, xử lý và báo cáo một cách chính xác và minh bạch. Dưới đây là một số công việc kế toán cần thực hiện:

 • Ghi chép giao dịch tài chính: Ghi chép thông tin về các giao dịch tài chính như thu nhập, chi phí, tài sản, và nợ vào hệ thống kế toán. Điều này bao gồm việc nhập liệu dữ liệu từ hóa đơn, chứng từ và các nguồn thông tin khác vào các tài khoản kế toán.
 • Phân loại và sắp xếp dữ liệu: Phân loại thông tin tài chính vào các tài khoản tương ứng để thuận tiện cho việc quản lý và báo cáo sau này. Điều này có thể bao gồm việc tạo và duy trì sổ cái, bảng cân đối kế toán, và các tài liệu kế toán khác.

Các công việc kế toán cần làmTìm hiểu những công việc kế toán cần phải làm

 • Kiểm tra chính xác và hoàn thiện dữ liệu: Đảm bảo rằng thông tin ghi chép là chính xác và đầy đủ. Kiểm tra lại các số liệu, rà soát các chứng từ và bảo đảm rằng không có sai sót trong quá trình ghi nhận thông tin.
 • Lập báo cáo tài chính: Chuẩn bị và tạo ra các báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán để thể hiện tình hình tài chính của tổ chức.
 • Phân tích số liệu: Phân tích dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh, so sánh với các chuẩn mực, kế hoạch hoặc các kỳ kế toán trước đó và đưa ra nhận định, dự đoán.
 • Tuân thủ quy định kế toán và thuế: Đảm bảo rằng quá trình kế toán tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế (ví dụ: IFRS) và các quy định thuế hiện hành để tránh vi phạm pháp luật.
 • Hỗ trợ kiểm toán: Hỗ trợ trong việc chuẩn bị dữ liệu và tài liệu cần thiết cho quá trình kiểm toán bên ngoài, giúp xác minh tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính.

Những công việc này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thống kế toán và cung cấp thông tin chính xác để hỗ trợ quản lý và ra quyết định.

IV. Các loại kiểm toán bạn cần biết

Hiện nay, có một số loại chính của kế toán được sử dụng trong các doanh nghiệp và tổ chức:

 • Kế toán tài chính (Financial Accounting): Loại kế toán này tập trung vào việc ghi chép, xử lý và báo cáo thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó tập trung vào việc cung cấp thông tin cho bên ngoài như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan khác. Kế toán tài chính thường tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS hoặc kế toán quốc gia như GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
 • Kế toán quản trị (Management Accounting): Loại kế toán này tập trung vào việc cung cấp thông tin tài chính và không tài chính cho bộ phận quản trị bên trong tổ chức. Nó giúp quản lý ra quyết định chiến lược, quản lý chi phí, dự đoán tài chính và đánh giá hiệu suất.
 • Kế toán chi phí (Cost Accounting): Loại kế toán này tập trung vào việc tính toán và phân tích các chi phí sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Nó giúp xác định chi phí sản xuất, quản lý chi phí và hiệu quả trong quá trình sản xuất.
 • Kế toán thuế (Tax Accounting): Loại kế toán này tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế. Kế toán thuế giúp tính toán, báo cáo và nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.
 • Kế toán quốc tế (International Accounting): Đây là loại kế toán được áp dụng trong môi trường quốc tế, tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS (International Financial Reporting Standards). Nó được sử dụng trong các công ty hoạt động trên quy mô toàn cầu để cung cấp thông tin tài chính thống nhất và so sánh được trên phạm vi quốc tế.
 • Kế toán pháp y: Trong các trường hợp tổ chức cần khiếu kiện hay bị kiện thì kế toán pháp y sẽ áp dụng nghiệp vụ để điều tra để nắm được những dấu hiệu bất thường diễn ra trong hoạt động thương mại, tài chính của doanh nghiệp.
 • Kế toán dự án: với những đơn vị xây dựng, sản xuất, thi công,… sẽ luôn có kế toán dự án nhằm hỗ trợ quản lý tài chính giúp mình. Công việc cụ thể của kế toán dự án là chuẩn bị hồ sơ công trình, theo dõi chi phí dự án và giải trình khi dự án hoàn thành.
 • Kế toán xã hội: Nhiệm vụ của kế toán xã hội đó chính là đo lường, thống kê và báo cáo những tác động kinh tế xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Thông thường, những báo cáo của kế toán xã hội sẽ được đính kèm với báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

V. Nghề kế toán có những yêu cầu gì?

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực kế toán hay đang theo học và thậm chí là ước mơ trở thành 1 kế toán giỏi trong tương lai thì cần đạt được những yêu cầu sau:

5.1 Kiến thức chuyên ngành

Cần có kiến thức sâu về nguyên lý kế toán, các chuẩn mực kế toán quốc tế và địa phương, cũng như hiểu biết về quy định thuế và các quy tắc tài chính.

5.2 Kỹ năng của 1 kế toán cần có

 • Kỹ năng số: Có khả năng làm việc với con số, tính toán chính xác và hiểu biết về các công cụ kế toán.
 • Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra nhận định và dự đoán từ thông tin tài chính.
 • Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm kế toán để xử lý dữ liệu và tạo báo cáo.

những yêu cầu về nghề kế toánNhững yêu cầu về nghề kế toán cần phải có

5.3 Tính cẩn trọng và chi tiết

Phải chú ý đến từng chi tiết trong quá trình ghi chép và xử lý dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính.

5.4 Tinh thần trách nhiệm

Nghề kế toán yêu cầu trách nhiệm cao đối với việc bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.

5.5 Khả năng làm việc nhóm

Trong một tổ chức, kế toán cần phối hợp với các bộ phận khác như quản trị, nguồn nhân lực, và đôi khi cần làm việc cùng kiểm toán viên hoặc chuyên gia tài chính.

5.6 Khả năng giao tiếp

Có khả năng giao tiếp tốt để diễn giải thông tin tài chính một cách dễ hiểu và truyền đạt ý kiến, nhận định của mình về tình hình tài chính.

5.7 Luôn cập nhật kiến thức

Ngành kế toán liên tục thay đổi với sự xuất hiện của công nghệ mới và thay đổi về quy định. Do đó, việc duy trì và cập nhật kiến thức liên tục là rất quan trọng.

Những yêu cầu này cần phải được duy trì và phát triển trong suốt sự nghiệp để làm việc hiệu quả trong ngành kế toán.

VI. Lời kết

Trên đây là những thông tin giải đáp câu hỏi “Kế toán là gì” mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Mọi câu hỏi liên quan vui lòng bình luận bên dưới bài viết này để được hỗ trợ hoặc gọi trực tiếp đến số hotline có trên website mva.vn. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA