Kế toán tiền lương làm các công việc gì? 

Kế toán tiền lương là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp. Không chỉ quản lý tiền lương, kế toán còn đảm nhận nhiều công việc. Dưới đây, MVA sẽ chi sẻ những công việc của kế toán lương cần làm nhằm giúp người mới nắm rõ và có sự sắp xếp cũng như ứng tuyển.

I.Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là một nhân viên trong phòng kế toán, với nhiệm vụ tính toán, quản lý, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương dựa vào các dữ liệu của bảng chấm công hay các giấy tờ liên quan tới thu nhập của người lao động…

Các công việc này nhằm phục vụ công tác lập bảng tính lương, thanh toán lương và các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Kế toán tiền lương nằm trong bộ phận kế toán
Kế toán tiền lương nằm trong bộ phận kế toán

II. 3 công việc chính của kế toán tiền lương

2.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

 • Ghi chép, phản ánh một cách kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có, sự biến động về số lượng, chất lượng lao động. Hay tình hình sử dụng thời gian lao động, kết quả lao động.
 • Tính toán kịp thời, chính xác, đúng chính sách về các khoản lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động.
 • Xây dựng bảng lương nộp cho cơ quan bảo hiểm.
 • Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế và kinh phí công đoàn.
 • Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc trách nhiệm của kế toán lương.
 • Phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương,…

2.2 Quản lý tiền tạm ứng lương của người lao động

 • Theo dõi, ghi chép, quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của doanh nghiệp.
 • Tạm ứng lương cho các lao động.
 • Tính toán, đề xuất mức tạm ứng lương cho người lao động.

2.3 Quản lý kỳ lương của người lao động

 • Xây dựng kỳ tính lương theo từng loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Tính các khoản làm thêm giờ, khấu trừ cho người lao động.
 • Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng người lao động.
 • Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin của người lao động, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.
 • Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách Nhà nước như: thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc một cách đầy đủ và chính xác.
 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để thực hiện quyết toán thuế TNCN cuối năm.

III. Những chứng từ kế toán tiền lương cần có 

Để thực hiện các công việc kể trên, bộ phận kế toán tiền lương cần sử dụng rất nhiều chứng từ, giấy tờ như:

 • Bảng chấm công
 • Bảng tạm ứng lương công ty
 • Phiếu tạm ứng lương nhân viên
 • Bảng thanh toán lương và BHXH
 • Bảng kê chi tiết phụ cấp
 • Phiếu lương nhân viên
 • Bảng lương thanh toán qua ngân hàng
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN
 • Các biểu mẫu báo cáo BHXH

IV. Những lưu ý khi làm kế toán tiền lương 

Là bộ phận quan trọng bởi là đơn vị tính lương, chế độ cho toàn lao động trong doanh nghiệp. Do đó, trong quá trình làm việc, kế toán lương cần lưu ý các vấn đề sau.

 • Tìm hiểu các thông tin về lương, thưởng, phụ cấp của nhân viên, và những  nhân tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến phụ cấp.
 • Chú ý đến chính sách lương của những lao động thời vụ, thử việc, các mức khấu trừ trước khi trả lương.
 • Hiểu rõ cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, khấu trừ.
 • Tham khảo thêm thông tin về các khoản thu nhập chịu thuế, giảm trừ
 • Tìm hiểu về tỷ lệ trích các khoản lương mới nhất
 • Tìm hiểu
 • Tìm hiểu, nắm rõ thủ tục đăng ký bảo hiểm cho nhân viên
 • Các yếu tố có ảnh hưởng đến nghiệp vụ nhân sự khác.
Yêu cầu của kế toán lương
Yêu cầu của kế toán lương

V. Quy trình làm việc của kế toán tiền lương 

 • Bước 1: Theo dõi quá trình chấm công của nhân viên 
 • Bước 2: Kế toán lương lập bảng tiền lương theo các khoản, lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, tạm ứng… Trình lên kế toán trưởng kiểm tra, nếu được duyệt bảng lương sẽ được chuyển lên cho giám đốc duyệt.
 • Bước 3: Giám đốc xét duyệt sau đó đưa lại về cho kế toán tiền lương.
 • Bước 5: Kế toán lương gửi tới toàn bộ nhân viên. 
 • Bước 6: Người lao động nhận lương, ký nhận.

VI. Mức lương của kế toán tiền lương

Lương kế toán tiền lương sẽ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm, trình độ, vị trí làm việc. Dưới đây là bảng lương cho kế toán lương theo mức cơ bản trung bình.

Bảng lương kế toán tiền lương theo năm kinh nghiệm
Bảng lương kế toán tiền lương theo năm kinh nghiệm

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA