Kế toán trưởng tiếng anh là gì?

Bạn đang muốn biết kế toán trưởng tiếng Anh là gì? Hay các thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán? Bài viết này, MVA sẽ cho bạn câu trả lời rõ nhất.

I.Giải đáp: Kế toán trưởng tiếng anh là gì?

Kế toán trưởng tiếng Anh là “chief accountant”. Tách nghĩa ra:

 • Chief là Trưởng
 • Accountant là kế toán.

Như vậy, kế toán trưởng trong tiếng anh sẽ là “chief accountant”. Đây là mốc son trên con đường kế toán mà bất kỳ ai cũng muốn chạm tới. Họ cũng là người có vị trí quan trọng nhất trong phòng kế toán.

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng kế toán. Bao quát công việc của kế toán viên, tham mưu đưa ra chiến lược cho lãnh đạo. 

Kế toán trưởng là người quản lý phòng kế toán
Kế toán trưởng là người quản lý phòng kế toán

II. Kế toán trưởng tiếng anh là gì và những câu hỏi liên quan

2.1 Thuật ngữ chỉ nhân sự ngành kế toán

 • Kế toán viên tiếng anh là Accountant. Một số trường hợp, kế toán viên được dịch là “Clerk”.
 • Kế toán nội bộ tiếng anh là Internal Accountant.
 • Kế toán tổng hợp tiếng anh là General Account
 • Kế toán công nợ tiếng Anh là Receivable accountant.
 • Kế toán thuế tiếng anh là Tax Accountant.

2.2 Thuật ngữ trong ngành kế toán 

 • Quản lý kế toán là Account Manager 
 • Người giám sát kế toán là Accounting Supervisor.
 • Kế toán viên gọi chung là Staff Accountant
 • Kế toán chi phí là Cost Accountant.
 • Kế toán dự án là Project Accountant.
 • Thư ký kế toán được dịch là Accounting Clerk/ Accounting Secretary

2.3 Thuật ngữ liên quan đến ngành kế toán 

 • Phương trình kế toán: Accounting equation
 • Kiểm toán: Auditing
 • Bút toán: Accounting Entry
 • Assets: Tài sản
 • Bảng cân đối kế toán: Balance sheet
 • Certified public accountant: Kế toán viên công chứng
 • Chi phí: Expenses
 • Báo cáo tài chính: Financial statements
 • Nguyên tắc giá gốc: Historical cost principle
 • Báo cáo thu nhập: Income statement
 • Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế: International Accounting Standards Board
 • Công nợ: Liabilities
 • Lỗ ròng: Net loss
 • Các khoản đầu tư của chủ sở hữu: Owner investments

III. Kế toán trưởng lương bao nhiêu?

 • Lương kế toán trưởng bậc thấp: Từ 5 đến 7.5 triệu/tháng
 • Lương kế toán bậc trung bình: Từ 15 đến 17.5 triệu/tháng
 • Lương kế toán trưởng bậc cao: Từ 20 đến 30 triệu/tháng.
Văn phòng MVA tại Hà Nội
Văn phòng MVA tại Hà Nội

Từ đây, có thể thấy, lương kế toán trưởng giao động từ 7 triệu đến 30 triệu. Thêm nữa, con số này cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Kinh nghiệm, vị trí địa lý, môi trường làm việc…

IV. Tạm kết 

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA