Kiểm toán viên là gì? Công việc của kiểm toán viên

Kiểm toán viên là gì? Công việc của kiểm toán viên

Hiện nay có nhiều bạn có liên hệ với MVA Việt Nam nhờ tư vấn và chia sẻ những thông tin liên quan đến kiểm toán viên. Cụ thể như câu hỏi “kiểm toán viên là gì?” Những công việc của 1 kiểm toán viên. Tất cả sẽ được MVA chia sẻ trong bìa viết này mời mọi người cùng tìm hiểu.

I. Kiểm toán viên là gì? Công việc của kiểm toán viên

Kiểm toán viên là những chuyên viên chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và xác minh thông tin tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Công việc của họ bao gồm phân tích báo cáo tài chính, xác định các rủi ro và sai sót, và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình kiểm toán và tài chính. Đối với các công ty, kiểm toán viên thường được giao nhiệm vụ bởi các công ty kiểm toán độc lập, trong khi cho các tổ chức hoặc cá nhân khác, họ có thể là nhân viên nội bộ hoặc được thuê ngoài. Công việc của họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Kiểm toán viên là gì? Những điều bạn cần biết

II. Kiểm toán viên cần có các nghiệp vụ gì?

Kiểm toán viên cần phải có một loạt các kỹ năng và nghiệp vụ để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả. Dưới đây là một số nghiệp vụ quan trọng mà một kiểm toán viên thường cần phải có:

 • Hiểu biết về Kế toán: Kiểm toán viên cần phải có kiến thức vững về các nguyên tắc kế toán và các chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc địa phương.
 • Kiểm toán Nội bộ và Ngoại bộ: Kiểm toán viên phải có khả năng kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của một tổ chức cũng như xác định rủi ro và phát hiện gian lận.
 • Kiểm toán Tài chính: Kiểm toán viên phải có khả năng xác định tính đúng đắn và tin cậy của báo cáo tài chính của một tổ chức, bao gồm việc kiểm tra số liệu tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lợi nhuận.
 • Phân tích dữ liệu: Kỹ năng phân tích dữ liệu là rất quan trọng đối với kiểm toán viên để kiểm tra sự chính xác và toàn vẹn của thông tin tài chính.
 • Giao tiếp và Giao tiếp Trong doanh nghiệp: Kiểm toán viên cần phải có khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với khách hàng và các thành viên trong tổ chức để truyền đạt kết quả kiểm toán và đề xuất cải thiện.
 • Kỹ năng Phát triển và Hướng dẫn: Trong một số trường hợp, kiểm toán viên cần phải có khả năng phát triển các giải pháp và hướng dẫn nhân viên về các biện pháp cải thiện.
 • Luật và Quy định: Hiểu biết về luật pháp và quy định liên quan đến kế toán và kiểm toán là cần thiết để đảm bảo tuân thủ và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Kiểm toán Công nghệ thông tin: Trong môi trường kinh doanh ngày nay, kiểm toán viên cũng cần phải có kiến thức về kiểm toán công nghệ thông tin để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu.

Những kỹ năng này cùng với kiến thức chuyên môn sẽ giúp kiểm toán viên thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Có thể bạn quan tâm >>> Tài khoản 511 là gì trong kế toán

III. Tiêu chuẩn kiểm toán viên tại Việt Nam

Với 1 kiểm toán viên cần có các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản Điều 14 Luật Kiểm toán độc lập 2011, cụ thể như sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính.

Với các cá nhân thuộc trường hợp người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam và có đủ các tiêu chuẩn được quy định như trên thì được công nhận là kiểm toán viên.

IV. Đăng ký hành nghề kiểm toán viên

Để trở thành kiểm toán viên tại Việt Nam thì bạn cần đăng ký hành nghề kiểm toán. Cụ thể Theo khoản 1 Điều 15 Luật Kiểm toán độc lập 2011, người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký hành nghề kiểm toán:

 • Là kiểm toán viên;
 • Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ 36 tháng trở lên;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức.

Trong trường hợp, người có đủ các điều kiện quy định trên thực hiện đăng ký hành nghề kiểm toán và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính.

V. Những trường hợp không được đăng ký hành nghề kiểm toán bạn cần biết

Cụ thể tại Điều 16 Luật Kiểm toán độc lập 2011, những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán viên bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức.
 • Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Người đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục.
 • Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên.
 • Người có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.
 • Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.

VI. Kiểm toán viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Với 1 kiểm toán viên tại Việt Nam bạn cần nắm vững được những quyền và nghĩa vụ của mình cụ thể là:

6.1. Quyền của kiểm toán viên hành nghề

Khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề có các quyền được quy định tại Điều 17 Luật Kiểm toán độc lập 2011, cụ thể như sau:

 • Hành nghề kiểm toán theo quy định Luật Kiểm toán độc lập 2011;
 • Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ;
 • Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán;
 • Yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán;
 • Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán;
 • Kiểm tra, xác nhận các thông tin kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán.
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm toán thông qua đơn vị được kiểm toán.

Quyền khác theo quy định của pháp luật.

6.2. Nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề

Theo Điều 18 Luật Kiểm toán độc lập 2011, khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề có các nghĩa vụ sau đây:

 • Tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập;
 • Không can thiệp vào hoạt động của khách hàng, đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán;
 • Từ chối thực hiện kiểm toán cho khách hàng, đơn vị được kiểm toán nếu xét thấy không bảo đảm tính độc lập, không đủ năng lực chuyên môn, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Từ chối thực hiện kiểm toán trong trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với quy định của pháp luật;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm;
 • Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp;
 • Thực hiện kiểm toán, soát xét hồ sơ kiểm toán hoặc ký báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm về báo cáo kiểm toán và hoạt động kiểm toán của mình;
 • Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động kiểm toán của mình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuân thủ quy định Luật Kiểm toán độc lập 2011 và pháp luật của nước sở tại trong trường hợp hành nghề kiểm toán ở nước ngoài;
 • Chấp hành yêu cầu về kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính;

Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VII. Lời kết

Trên đây là những thông tin liên quan đến kiểm toán viên mà MVA Việt Nam muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Mọi câu hỏi cần được tư vấn, hỗ trợ, vui lòng liên hệ đến hotline của MVA để được tư vấn giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA