Tài khoản 511 là gì trong kế toán? Kết cấu, nội dung tài khoản 511

Có không ít bạn làm kế toán và có liên hệ với MVA Việt Nam cần hỗ trợ giải đáp về tài khoản 511 là gì trong kế toán? Hạch toán tài khoản 511 thế nào thì đúng. Chính vì thế trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức chính xác nhất.

I. Giải đáp – tài khoản kế toán 511 là gì?

Theo Điều 57 Thông tư 133/2016/TT-BTC thì tài khoản 511 thể hiện doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thể. Nội dung bên dưới MVA sẽ chia sẻ cụ thể hơn các nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ trong một số trường hợp cụ thể và kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 511 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ).

Tìm hiểu thông tin tài khoản 511

II. Các nguyên tắc xác nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tài khoản 511

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ các nguyên tắc xác nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ trong tài khoản 511 mà mọi người cần nắm được trong 1 số trường hợp cụ thể sau:

2.1. Ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa nhận bán đại lý, dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

– Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh thu là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.

– Đối với hoạt động dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, doanh thu là phí ủy thác đơn vị được hưởng.

2.2. Ghi nhận doanh thu của đơn vị nhận gia công vật tư

Đối với đơn vị nhận gia công vật tư, hàng hóa, doanh thu là số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công.

3.3. Ghi nhận doanh thu khi bán hàng trả chậm, trả góp

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp, doanh thu được xác định theo giá bán trả tiền ngay.

4.4. Các khoản doanh thu không ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

Không ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với:

– Trị giá hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến; Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đã bán).

– Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm sản xuất thử.

– Các khoản doanh thu hoạt động tài chính.

– Các khoản thu nhập khác.

Có thể bạn quan tâm >> Tài khoản 242 là gì?

III. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511

2.1 Kết cấu tài khoản 511

Kết cấu tài khoản 511 gồm bên nợ và bên có cụ thể như sau:

  • Bên Nợ:

– Các khoản thuế gián thu phải nộp (giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, bảo vệ môi trường);

– Các khoản giảm trừ doanh thu;

– Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

  • Bên Có: 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.

2.2. Tài khoản cấp 2 của tài khoản 511 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:

  • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,…
  • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…
  • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…
  • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước…

III. Lời kết

Trên đây là những thông tin về tài khoản kế toán 511 mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị và các bạn. Nếu thấy hữu ích mọi người có thể chia sẻ cho bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Mọi câu hỏi cần tư vấn, hỗ trợ thêm vui lòng bình luận bên dưới bài viết này của chúng tôi. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA