Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là gì? 

Có rất nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay thắc mắc không biết tài sản thuế thu nhập hoãn lại là gì? Chính vì thế bài viết này của MVA Việt Nam sẽ giải đáp chi tiết đến mọi người. Nếu bạn cũng đang quan tâm thì đọc ngay những thông tin dưới đây nhé.

I. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là gì?

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Deferred Tax Assets) là một loại tài sản xuất hiện trong bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp. Đây là một phần của thu nhập hoãn lại mà doanh nghiệp sẽ phải trả thuế cho nó trong tương lai. Sự xuất hiện của tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến sự khác biệt giữa lãi suất thuế theo pháp lý và lãi suất thuế theo kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại là gì? 
Tim hiểu tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Khi doanh nghiệp ghi nhận lãi suất thuế theo pháp lý, có thể xảy ra những sự khác biệt so với lãi suất thuế theo kế toán. Điều này có thể xuất phát từ sự chênh lệch trong việc xác định giá trị tài sản, lợi nhuận, hay các khoản chi phí khác theo các quy tắc kế toán so với quy tắc thuế.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại xuất hiện khi lãi suất thuế theo kế toán lớn hơn lãi suất thuế theo pháp lý. Do đó, doanh nghiệp cần phải trả một số tiền thuế lớn hơn trong tương lai. Trong khi đó, nếu lãi suất thuế theo kế toán nhỏ hơn, có thể xuất hiện một khoản nợ thuế (Deferred Tax Liability).

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán để phản ánh khả năng giảm đi thuế thu nhập trong tương lai và làm tăng giá trị tài sản toàn bộ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giả sử và ước tính liên quan đến tài sản thuế thu nhập hoãn lại có thể thay đổi dựa trên sự thay đổi của các quy tắc thuế và quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm >> Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

II. Tìm hiểu cách xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hiện nay việc hoãn lại thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo công thức:

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế TNDN hiện hành (%)

Xác định Sự Khác Biệt Thuế (Taxable Differences): Xác định những sự khác biệt giữa giá trị tài sản, lợi nhuận, hay các khoản chi phí được xác định theo các quy tắc kế toán và theo quy tắc thuế. Điều này có thể bao gồm việc xác định giá trị hao mòn tài sản, các chi phí được khấu trừ, hay các sự kiện khác tạo ra sự chênh lệch.

Tính Toán Thuế Kế Toán (Accounting Taxable Income): Tính toán lãi suất thuế theo kế toán bằng cách áp dụng các quy tắc kế toán cho thu nhập tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các sự khác biệt thuế xác định ở bước trước.

Tính Toán Thuế Pháp Lý (Legal Taxable Income): Tính toán lãi suất thuế theo pháp lý bằng cách áp dụng quy tắc thuế của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp hoạt động.

Xác Định Sự Khác Biệt Thuế Dương (Taxable Differences Positive): Nếu thu nhập tài chính theo kế toán lớn hơn thu nhập theo pháp lý, chênh lệch sẽ là sự khác biệt thuế dương (positive taxable difference).

Tính Toán Tài Sản Thuế Thu Nhập Hoãn Lại: Áp dụng lãi suất thuế hiện hành để tính toán số tiền tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Công thức chung là:

Lãi suất thuế hiện hành là lãi suất thuế mà doanh nghiệp dự kiến sẽ áp dụng khi thanh toán thuế trong tương lai.

Ghi Nhận trong Bảng Cân Đối Kế Toán: Ghi nhận số tiền tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong bảng cân đối kế toán, thông thường ở mục “Tài Sản Khác” hoặc một tài khoản tương tự.

III. Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại

Nguyên tắc hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

 • Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải xác định chi phí thuế TNHL theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
 • Kế toán không được phản ánh vào tài khoản này tài sản thuế TNHL hoặc thuế TNHL phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
 • Cuối kỳ, kế toán phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

3.1. Trường hợp phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Căn cứ “ Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ở cuối năm tài chính. Kế toán ghi nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế TNHL. 

Ghi nhận giá trị tài sản thuế TNHL khi tài sản thuế TNHL phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế TNHL được hoàn nhập trong năm. 

Hạch toán:

 • Nợ TK 243: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm
 • Có TK 8212: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm.
 • Ghi giảm tài sản thuế TNHL khi tài sản thuế TNHL phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế TNHL được hoàn nhập trong năm.
 • Hạch toán:
 • Nợ TK 8212: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm
 • Có TK 243: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm.

2.2. Trường hợp phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

Căn cứ “ Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ở cuối năm tài chính. Ghi nhận hoặc hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được điều chỉnh vào lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

Kế toán điều chỉnh tăng Tài sản thuế TNHL.

Hạch toán:

 • Nợ TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 • Có TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.
 • Kế toán điều chỉnh giảm Tài sản thuế TNHL.
 • Hạch toán:
 • Nợ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 • Có TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Việc tính toán và ghi chép thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại luôn là công việc khiến các Doanh nghiệp phải đau đầu. Hy vọng bài viết trên đây có thể giúp các Quý công ty cũng như các anh/chị kế toán có thêm thông tin bổ ích về cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại.

Từ ngày 01/07/2022 theo Nghị định 123, Thông tư 78.các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính thức ngừng việc sử dụng chứng từ khấu trừ giấy do cơ quan Thuế cấp và chứng từ tự in theo quy định tại Thông tư 37 và chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 

SoftDreams ra mắt Phần mềm kê khai EASYPIT Hỗ trợ nghiệp vụ kê khai Thuế TNCN theo quy định bắt buộc của pháp luật. Nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên môn của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.Cần lưu ý rằng quy trình này có thể phức tạp tùy thuộc vào sự phức tạp của doanh nghiệp và các quy định thuế trong quốc gia hoặc khu vực nơi doanh nghiệp hoạt động. Doanh nghiệp thường cần sự hỗ trợ của chuyên gia thuế để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ với các quy định pháp luật.

IV. Lời kết

Trên đây là thông tin liên quan đến tài sản thuế thu nhập hoãn lại mà MVA muốn chia sẻ, giải đáp đến quý vị và các bạn. Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline có trên website mva.vn. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA