Chuyển giá là gì? 7 hình thức chuyển giá phổ biến

Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong nước và hội nhập quốc tế thì hoạt động chuyển giá luôn là đề tài được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vậy bạn có biết chuyển giá là gì? Những quy định về chuyển giá theo pháp luật Việt Nam? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

I. Chuyển giá là gì?

Chuyển giá là một thuật ngữ pháp lý và kế toán được sử dụng để mô tả quá trình chuyển giao tài sản, dịch vụ hoặc quyền lợi giữa các đơn vị kinh doanh thuộc cùng một tập đoàn hoặc nhóm công ty, thường là ở các quốc gia hoặc khu vực có thuế suất khác nhau.

Chuyển giá là gì
Chuyển giá là gì? Tìm hiểu về các hình thức chuyển giá

Mục đích chính của chuyển giá thường là để xác định giá trị của các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong tập đoàn một cách công bằng, tránh việc tránh thuế hoặc thiên vị giữa các đơn vị.

Một số ví dụ về chuyển giá bao gồm:

  • Chuyển giá hàng hóa: Khi một công ty mẹ bán sản phẩm hoặc nguyên liệu cho một công ty con, việc xác định giá của các sản phẩm này được coi là giao dịch chuyển giá.
  • Chuyển giá dịch vụ: Công ty mẹ có thể cung cấp dịch vụ như tư vấn, marketing hoặc quản lý cho các công ty con, và việc xác định giá trị của dịch vụ này cũng thuộc lĩnh vực chuyển giá.
  • Chuyển giá quyền lợi sở hữu trí tuệ: Khi một công ty con sử dụng thương hiệu hoặc bản quyền của công ty mẹ, việc xác định giá trị của việc sử dụng này cũng liên quan đến chuyển giá.

Quan trọng trong việc thực hiện chuyển giá là việc tuân thủ các quy định về thuế và luật pháp tài chính của các quốc gia có liên quan. Các quy định về chuyển giá thường được đề cập trong các quy định thuế và có thể yêu cầu các công ty báo cáo các giao dịch chuyển giá một cách chi tiết và minh bạch để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh rủi ro pháp lý.

Tìm hiểu >> Dịch vụ kiểm toán trọn gói

II. Nguyên nhân gì dẫn đến chuyển giá?

Chuyển giá thường xuất phát từ nhu cầu phù hợp với môi trường kinh doanh, thuế lợi nhuận và quy định tài chính của các quốc gia có liên quan. Dưới đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến việc áp dụng chuyển giá:

  • Thuế: Mỗi quốc gia có các mức thuế khác nhau và các quy định thuế có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc sử dụng chuyển giá có thể là một cách để tối ưu hóa cơ hội giảm thiểu thuế bằng cách chuyển lợi nhuận đến các quốc gia có thuế thấp hơn.
  • Tối ưu hóa tài chính: Các công ty thường sử dụng chuyển giá để tối ưu hóa cấu trúc tài chính của họ bằng cách chuyển giao tài sản, vốn vay hoặc lợi nhuận giữa các đơn vị trong tập đoàn.
  • Đa quốc gia hóa hoạt động: Các tập đoàn hoạt động tại nhiều quốc gia thường sử dụng chuyển giá để quản lý tài chính và hoạt động của họ trên phạm vi toàn cầu, phù hợp với quy định pháp luật và thuế tại các quốc gia khác nhau.
  • Phù hợp với quy định pháp luật: Chuyển giá cũng được sử dụng để tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính trong việc ghi nhận các giao dịch nội bộ.
  • Quản lý hiệu suất và chi phí: Công ty có thể sử dụng chuyển giá để đánh giá hiệu suất của từng đơn vị, kiểm soát chi phí sản xuất và quản lý lợi nhuận ở mỗi khu vực hoặc mảng kinh doanh cụ thể.

Mặc dù chuyển giá có thể cung cấp nhiều lợi ích về tài chính và quản lý cho doanh nghiệp, nhưng cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và đảm bảo sự minh bạch trong các giao dịch nội bộ để tránh rủi ro pháp lý.

III. 7 hình thức chuyển giá phổ biến hiện nay

Có một số hình thức chuyển giá phổ biến mà các công ty thường sử dụng khi giao dịch nội bộ trong một tập đoàn hoặc nhóm công ty. Dưới đây là 7 hình thức chuyển giá phổ biến:

3.1 Tăng giá trị tài sản góp vốn

Trong tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn cần tăng giá trị góp vốn bao gồm các tài sản đầu tư như: cổ phiếu, bất động sản, hoặc các loại tài sản tài chính khác,…

3.2 Nâng khống giá trị tài sản vô hình

“Nâng khống giá trị tài sản vô hình” thường ám chỉ đến việc tăng giá trị hoặc khai thác giá trị của những tài sản không có hình thức vật chất rõ ràng, thường được gọi là “tài sản vô hình” hoặc “tài sản không vật chất.” Đây có thể là các tài sản như thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ (bản quyền, nhãn hiệu), quyền cung cấp dịch vụ, mối quan hệ khách hàng, hoặc các dữ liệu và công nghệ.

3.3 Mua bán nguyên vật liệu sản xuất bán thành phẩm

Mua bán nguyên vật liệu sản xuất để bán thành phẩm (TP) thường là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng và sản xuất của một doanh nghiệp. Quá trình này thường bao gồm việc mua các nguyên vật liệu, thành phần hoặc linh kiện để sử dụng trong quá trình sản xuất và sau đó bán các sản phẩm đã hoàn thành cho khách hàng hoặc thị trường tiêu dùng.

các hình thức chuyển giá phổ biến
7 hình thức chuyển giá phổ biến

3.4 Thay đổi giá bán giữa công ty liên kết

Thay đổi giá bán giữa các công ty liên kết thường được gọi là “chuyển giá” (transfer pricing) và đòi hỏi sự cẩn trọng để tuân thủ các quy định pháp luật và tránh việc gian lận thuế. Việc thay đổi giá bán giữa các công ty liên kết có thể diễn ra vì nhiều lý do, nhưng cần phải tuân theo các quy định pháp luật và thuế của các quốc gia liên quan.

3.5 Nâng chi phí quản lý và hành chính

Nâng cao chi phí quản lý và hành chính là việc tăng cường đầu tư vào các hoạt động quản lý, vận hành nội bộ và hỗ trợ trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc tăng chi tiêu để cải thiện và phát triển các khía cạnh quản lý, vận hành, và hỗ trợ công việc hàng ngày.

3.6 Tăng các chi phí quảng cáo

Tăng chi phí quảng cáo đề cập đến việc tăng cường ngân sách dành cho các chiến dịch quảng cáo, marketing hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của một công ty hoặc tổ chức. Điều này bao gồm việc chi trả nhiều hơn cho các hoạt động quảng cáo để đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá và thu hút sự chú ý của khách hàng hoặc người tiêu dùng.

3.7 Thông qua các hoạt động vay và cho vay

Thông qua các hoạt động vay và cho vay, các tổ chức tài chính như ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các nhà đầu tư có thể tương tác để cung cấp hoặc nhận vốn theo một số điều kiện cụ thể.

IV. Pháp luật Việt Nam quy định về chuyển giá

Để kiểm soát việc chuyển giá, hành vi chuyển giá pháp luật Việt Nam đã có nhiều văn bản pháp lý về vấn đề chuyển giá đã được ban hành cụ thể như sau:

4.1 Thông tư 89/1999/TT-BTC

Thông tư 89/1999/TT-BTC ngày 16/07/1999, Thông tư 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001 hướng dẫn thực hiện các quyết sách về thuế với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam;

4.2 Thông tư 128/2003/TT-BTC

Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 thay thế Thông tư 13/2001/TT-BTC. Đến Thông tư 05/2005/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu thì vấn đề chuyển giá được bỏ ra khỏi nội dung điều chỉnh. 

4.3 Thông tư 117/2005/TT-BTC

Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện xác định giá thị trường trong các giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết thì vấn đề chuyển giá đã được nhắc lại.

4.4 Thông tư 66/2010/TT-BTC

Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của BTC được xem là văn bản pháp lý điều chỉnh khá chi tiết về biện pháp chống chuyển giá bằng phương pháp định giá chuyển giao.

4.5 Quyết định số 1250/QĐ-BTC

Quyết định số 1250/QĐ-BTC phê duyệt chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012 – 2015.

4.6 Thông tư 201/2013/TT-BTC

Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế. 

4.7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết.

4.8 Thông tư 41/2017/TT-BTC

Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích, so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, xác lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết…

4.9 Nghị định 68/2020/NĐ-CP

Ngày 24/06/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Trên cơ sở kế thừa những nội dung được ghi rõ tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP có sửa đổi bổ sung một số điều, ngày 05/11/2020, Chính phủ ký ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết.

V. Lời kết

Trên đây là những thông tin liên quan đến “chuyển giá” mà MVA cập nhật mới nhất đến quý vị và các bạn. Nếu mọi người thấy hữu ích có thể chia sẻ rộng rãi để mọi người cùng biết đến. Mọi câu hỏi thắc mắc thêm có thể bình luận bên dưới bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp tối website mva.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA