Công cụ dụng cụ là gì? Phân loại và phân bổ CCDC

Trong các khái niệm của kế toán doanh nghiệp, nhiều người bị nhầm lẫn 2 yếu tố Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định. Tuy nhiên đây là 2 phạm trù hoàn toàn độc lập với nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc làm rõ những kiến thức xoay quanh vấn đề về công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.

I. Công cụ dụng cụ là gì?

Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động thường xuyên tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định.

Công cụ dụng cụ theo thời gian sử dụng sẽ bị hao mòn, tuy nhiên thời gian sử dụng ngắn và giá trị thấp chưa đủ điều kiện để làm tài sản cố định. Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC đối với những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng không đủ điều kiện trở thành tài sản cố định được xếp vào loại công cụ dụng cụ có thời gian phân bổ tối đa không quá 24 tháng.

II. Công cụ dụng cụ gồm những gì?

Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ. Danh mục công cụ dụng cụ có thể bao gồm những tư liệu sau:

 • Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp.
 • Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì.
 • Công cụ, dụng cụ bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán.
 • Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ.
 • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng.
 • Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,…

Vì không có quy định cụ thể về điều kiện ghi nhận thành CCDC nên kế toán cần nắm vững quy định ghi nhận thành TSCĐ để xác định đúng đâu là CCDC đâu là TSCĐ.

III. Phân loại công cụ dụng cụ

3.1 Căn cứ vào yêu cầu quản lý và công việc ghi chép kế toán

Phân loại CCDC căn cứ theo yêu cầu quản lý
Phân loại CCDC căn cứ theo yêu cầu quản lý

3.2 Căn cứ vào phương pháp phân bổ

Phân loại CCDC theo phương pháp phân bổ
Phân loại CCDC theo phương pháp phân bổ

IV. Vai trò của công cụ dụng cụ là gì?

Việc sử dụng hợp lý tiết kiệm chi phí công cụ dụng cụ góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu giá thành sản phẩm, tăng thu nhập và tích lũy doanh thu cho doanh nghiệp.

V. Phân biệt giữa công cụ dụng cụ và tài sản cố định

CCDC và tài sản cố định là bộ phận tài sản quan trọng của doanh nghiệp, đều góp phần vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như đã nhắc đến ở trên, CCDC và TSCĐ phân loại theo cách nêu tư liệu không đủ điều kiện ghi nhận thành TSCĐ (tìm hiểu thêm về TSCĐ và điều kiện ghi nhận thành TSCĐ) thì sẽ ghi nhận thành CCDC.

5.1 Những điểm giống nhau

 • Đều là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, đều bị hao mòn dần về mặt giá trị theo thời gian trong quá trình sử dụng.
 • Vì đều tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng TSCĐ hay CCDC đó.
 • Nguyên giá của TSCĐ và CCDC phải được xác định một cách rõ ràng thông qua hồ sơ TSCĐ và CCDC được mua về với nguồn gốc xuất xứ cụ thể.

5.2 Những điểm khác nhau

Như vậy, các tài sản có thời gian sử dụng dưới 1 năm hoặc nguyên giá dưới 30 triệu đồng sẽ được ghi nhận là công cụ dụng cụ.

Ví dụ 1: Ngày 01/06/2021, Công ty A mua 1 bộ máy vi tính văn phòng giá trị là 16.500.000đ (đã bao gồm thuế VAT 10%).

Giá trị chưa thuế của bộ máy vi tính là =  16.500.000(1+10%) = 15.000.000đ (<30.000.000đ)

Vậy, bộ máy vi tính này được ghi nhận là công cụ.

Ví dụ 2: Ngày 03/06/2021, công ty A mua một thiết bị chuyên dụng X dùng cho dự ánY giá trị là 55.000.000 đ (đã bao gồm thuế VAT 10%). Thiết bị có thời gian sử dụng 6 tháng.

Giá trị chưa thuế của thiết bị chuyên dụng X  là =  55.000.000(1+10%) = 50.000.000đ (>30.000.000đ)

Tuy nhiên, thời gian sử dụng của thiết bị chuyên dụng X chỉ đạt 6 tháng nên thiết bị chuyên dụng X được kế toán công ty A hạch toán là công cụ dụng cụ.

VI. Công việc của kế toán công cụ dụng cụ là gì?

6.1 Quy trình kế toán 

 Quy trình kế toán công cụ, dụng cụ
Quy trình kế toán công cụ, dụng cụ

6.2 Nhiệm vụ của kế toán công cụ dụng cụ

 • Theo dõi, ghi chép tình hình nhập – xuất – tồn kho công cụ, dụng cụ về số lượng, và giá trị. Thực hiện việc đánh giá, phân loại công cụ, dụng cụ phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu quản lý thống nhất của nhà nước và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.
 • Tính toán và phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ cho từng bộ phận có liên quan. Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp. Cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, và lập báo cáo tài chính.
 • Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng, thực hiện kế hoạch mua thanh toán và sử dụng công cụ, dụng cụ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Kiểm kê công cụ dụng cụ thường xuyên hoặc theo định kỳ để rà soát việc thừa thiếu, từ đó có biện pháp xử lý, tránh thất thoát CCDC.

6.3 Nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ

Điều 26 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về một số nguyên tắc kế toán công cụ dụng cụ như sau:

 • “Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu…”.
 • Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ trên tài khoản 153 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.
 • Việc tính giá trị công cụ, dụng cụ tồn kho cũng được thực hiện theo một trong ba phương pháp sau:
  • Nhập trước – Xuất trước
  • Thực tế đích danh
  • Bình quân gia quyền
 • Kế toán chi tiết công cụ, dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ công cụ, dụng cụ. Công cụ, dụng cụ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê phải được theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng, theo đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, quý hiếm phải có thể thức bảo quản đặc biệt.
 • Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
 • Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
 • Công cụ, dụng cụ liên quan đến các giao dịch bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 69 – hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

VII. Hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA