Kiểm toán nội bộ là gì? Tại sao cần kiểm toán nội bộ?

Nếu bạn làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán doanh nghiệp chắc chắn đã từng nghe đến cụm từ kiểm toán nội bộ. Không ít người còn tò mò không biết kiểm toán nội bộ là gì? Tại sao cần thực hiện kiểm toán nội bộ doanh nghiệp? Nếu quý vị và các bạn chưa có câu trả lời chính xác nhất hãy tìm hiểu những thông tin giải đáp dưới đây của chúng tôi nhé.

I. Giải đáp – Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là gì
Giải đáp thông tin về kiểm toán nội bộ chính xác nhất

Kiểm toán nội bộ là quá trình độc lập và khách quan được thực hiện bởi các nhân viên hoặc bộ phận trong tổ chức để đánh giá và kiểm tra hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình kế toán, hoạt động kinh doanh, và tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ của tổ chức. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là cung cấp thông tin và đánh giá cho quản lý về mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ để cải thiện hoạt động và giảm thiểu rủi ro.

II. Tại sao cần kiểm toán nội bộ doanh nghiệp?

Kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp cần thiết vì những lý do quan trọng sau đây:

 • Đảm bảo Tuân thủ và Pháp lý: Kiểm toán nội bộ giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định nội bộ và các tiêu chuẩn ngành nghề. Điều này giúp tránh các rủi ro pháp lý và trách nhiệm pháp lý cho doanh nghiệp.
 • Tăng Cường Hiệu Quả Hoạt Động: Bằng cách đánh giá và kiểm tra hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình kinh doanh, kiểm toán nội bộ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin để tối ưu hóa quy trình, tăng cường năng suất và giảm thiểu lãng phí.
 • Phòng Ngừa Rủi Ro và Lỗ Hổng: Kiểm toán nội bộ giúp xác định và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, cả về tài chính và về quy trình. Nó có thể phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp ngăn chặn các vấn đề lớn xảy ra trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.
 • Tăng Cường Tín Dụng và Độ Tin Cậy: Việc thực hiện kiểm toán nội bộ giúp tăng cường độ tin cậy từ phía cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Nó tạo ra niềm tin về sự minh bạch và độ chính xác của thông tin tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quản Lý Rủi Ro và Quản Trị Hiệu Suất: Kiểm toán nội bộ cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý về rủi ro và hiệu suất. Nó giúp họ đưa ra quyết định thông minh về cách quản lý và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Như vậy kiểm toán nội bộ không chỉ là công cụ để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định mà còn là một công cụ quản lý quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Các chức năng của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ có nhiều chức năng quan trọng trong một tổ chức. Dưới đây là một số chức năng chính của kiểm toán nội bộ:

Các chức năng của kiểm toán nội bộ
 • Đánh giá Hệ thống Kiểm soát Nội bộ: Chức năng quan trọng nhất của kiểm toán nội bộ là đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức. Điều này bao gồm xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, phân tích hiệu suất của các quy trình, quy định và chính sách hiện có.
 • Phát Triển và Cải Thiện Quy Trình Kinh Doanh: Kiểm toán nội bộ cung cấp thông tin và đề xuất để cải thiện quy trình kinh doanh, từ đó tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lãng phí. Nó có thể đề xuất các phương pháp mới, quy trình tối ưu hóa và cách thức tăng cường điều khiển nội bộ.
 • Đánh Giá Rủi Ro: Kiểm toán nội bộ giúp xác định và đánh giá rủi ro có thể ảnh hưởng đến tổ chức. Bằng cách phân tích các quy trình và hoạt động, nó xác định các nguy cơ tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
 • Hỗ Trợ Quản Lý Quyết Định: Thông qua việc cung cấp thông tin và đánh giá về hiệu quả của các hoạt động, kiểm toán nội bộ hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định chiến lược và tài chính.
 • Tăng Cường Tuân Thủ Pháp Luật và Chính Sách: Kiểm toán nội bộ giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ. Điều này bao gồm việc xác định và giảm thiểu các rủi ro pháp lý.
 • Tạo Độ Tin Cậy: Kiểm toán nội bộ giúp tạo ra sự tin cậy cho bên ngoài về thông tin tài chính và hoạt động của tổ chức. Điều này có thể tăng cường sự tin cậy từ phía cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Những chức năng này cùng nhau tạo nên vai trò quan trọng của kiểm toán nội bộ trong việc hỗ trợ và cải thiện hoạt động của một tổ chức.

IV. Vai trò của kiểm toán nội bộ

Vai trò của kiểm toán nội bộ trong một tổ chức rất đa dạng và quan trọng. Dưới đây là một số vai trò chính của kiểm toán nội bộ:

 • Đảm Bảo Tuân Thủ và Pháp Lý: Kiểm toán nội bộ giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn ngành nghề và chính sách nội bộ. Điều này giúp tránh các vấn đề pháp lý và rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ.
 • Phòng Ngừa Rủi Ro và Lỗ Hổng: Vai trò quan trọng khác của kiểm toán nội bộ là phát hiện và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách đánh giá và kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, nó có thể xác định lỗ hổng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa trước khi chúng trở thành vấn đề lớn.
 • Cải Thiện Hiệu Suất và Quản Lý Rủi Ro: Kiểm toán nội bộ cung cấp thông tin cho quản lý để cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro. Nó giúp tối ưu hóa quy trình, tăng cường năng suất và giảm thiểu lãng phí.
 • Tăng Cường Tín Dụng và Độ Tin Cậy: Việc thực hiện kiểm toán nội bộ tạo ra niềm tin về sự minh bạch và độ chính xác của thông tin tài chính và hoạt động của tổ chức. Điều này có thể tăng cường sự tin cậy từ phía cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.
 • Hỗ Trợ Quyết Định Chiến Lược: Kiểm toán nội bộ cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý để đưa ra các quyết định chiến lược thông minh, bằng cách đánh giá hiệu quả của các hoạt động và quy trình kinh doanh.
 • Kiểm Soát Nội Bộ và Quản Lý Rủi Ro Tài Chính: Trong các doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ giúp quản lý rủi ro tài chính và kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính.

Những vai trò này cùng nhau tạo nên tầm quan trọng và không thể thiếu của kiểm toán nội bộ trong việc đảm bảo hiệu quả và tuân thủ trong hoạt động của một tổ chức.

V. Những nguyên tắc trong kiểm toán nội bộ

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ cung cấp hướng dẫn và cơ sở để thực hiện quá trình kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả và khách quan. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng:

 • Độc Lập và Khách Quan: Nguyên tắc này yêu cầu các hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi các bộ phận hoặc cá nhân không liên quan trực tiếp đến quá trình hoặc kết quả được kiểm toán. Điều này đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc đánh giá.
 • Chỉ Đạo và Quản Lý: Cần có sự hỗ trợ và chỉ đạo từ quản lý cao cấp để đảm bảo kiểm toán nội bộ được thực hiện đúng cách và đầy đủ. Quản lý cung cấp nguồn lực và ủy quyền cần thiết cho quá trình kiểm toán.
 • Tập Trung vào Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro: Quá trình kiểm toán nội bộ tập trung vào việc xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Điều này giúp tổ chức quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 • Đánh Giá và Đảm Bảo Hiệu Quả Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ: Nguyên tắc này yêu cầu kiểm toán nội bộ đánh giá và đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm việc xác định lỗ hổng và đề xuất cải tiến để tăng cường hiệu quả.
 • Chuyên Nghiệp và Đạo Đức: Quá trình kiểm toán nội bộ phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn cao và tuân thủ nguyên tắc đạo đức. Điều này bao gồm tính minh bạch, trung thực và tôn trọng thông tin nhận được.
 • Báo Cáo và Tương Tác: Nguyên tắc này yêu cầu việc báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ một cách trung thực và chi tiết cho quản lý và bên liên quan. Các thông tin này cần được chia sẻ và tương tác để cải thiện hoạt động và đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Những nguyên tắc này cung cấp hướng dẫn cơ bản và quan trọng để thực hiện kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả và đáng tin cậy trong môi trường kinh doanh.

VI. Dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín trên toàn quốc

Nếu quý vị đang cần tìm 1 đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín được đông đảo doanh nghiệp lựa chọn trên toàn quốc thì hãy đến với MVA thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói riêng.

Đến với MVA quý vị sẽ được MVA hỗ trợ tận tình bởi đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong kiểm toán nội bộ. Đội ngũ chuyên gia sẽ khảo sát, tư vấn đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro tối đa và hoàn toàn đúng với các quy định về nghiệp vụ. Hơn nữa chi phí dịch vụ của MVA cam kết thấp nhất thị trường nên quý vị hoàn toàn yên tâm.

Để được tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ khách hàng có thể liên hệ theo số hotline có trên website mva.vn hoặc bình luận bên dưới bài viết này. Xin cảm ơn

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN MVA VIỆT NAM

Địa chỉ: LK3 – 04, Khu đô thị Lộc Ninh, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.7109.7766 – Hotline: 0981.350.666

Email: dungtq.mva@gmail.com

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA