Tài Khoản 811 Là Gì Trong Kế Toán? Hạch Toán Tài Khoản 811

Tài khoản kế toán 811 là gì? Hạch toán tài khoản 811 ra sao? Chính là chủ đề mà MVA Việt Nam chia sẻ trong bài viết này. Nếu bạn đang học hoặc tìm hiểu các tài khoản kế toán trong đó có tài khoản 811 thì MVA Việt Nam sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nắm được.

Nhưng thông tin hữu ích về tài khoản 811 trong kế toán

I. Tài khoản 811 là gì? Tìm hiểu nguyên tắc tài khoản 811 – Chi Phí Khác

Tài khoản kế toán 811 theo thông tư 200 được hiểu là Tài khoản chi phí khác (tài khoản 811) dùng để ghi nhận các khoản chi phí ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của đơn vị, gồm các khoản sau:

 • Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, bao gồm chi phí phát sinh về đấu thầu hoạt động thanh lý;
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định bị phá dỡ hoặc nhượng bán, thanh lý ;
 • Chênh lệch lỗ do đánh giá lại tài sản cố định, vật tư, hàng hóa đầu tư vào công ty liên kết hoặc đưa đi góp vốn liên doanh và đầu tư khác;
 • Tiền phạt từ các khoản phạt hành chính, phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
 • Các khoản chi phí khác;
 • Các khoản chi phí có hóa đơn chứng từ đầy đủ nhưng không được tính là chi phí hợp lý tính thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế, phải làm điều chỉnh giảm trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Tìm hiểu thêm >> Tài khoản 521 là gì?

II. Tìm hiểu kết cấu và phản ánh tài khoản 811 – CHI PHÍ KHÁC

 • Bên nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh như chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý…
 • Bên có: Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác trong kỳ sang tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh.

Lưu ý: 

Tài khoản chi phí khác – 811: không có số dư cuối kỳ.

III. Hướng dẫn hạch toán tài khoản 811

 1. Hạch toán giá trị còn lại của tài sản cố định nhượng bán, thanh lý
 • Số tiền nhận được từ thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK: 111 / 112 / 131 – Tổng cộng số tiền thanh toán;

Có TK: 711 – Số tiền nhận được từ thanh lý, nhượng bán (chưa bao gồm VAT);

Có TK: 3331 – Số thuế GTGT phải nộp từ thanh lý, nhượng bán (nếu có).

 • Chi phí phát sinh từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định:

Nợ TK: 811 – Chi phí phát sinh từ thanh lý, nhượng bán (chưa có VAT);

Nợ TK: 1331 – Thuế GTGT phát sinh từ thanh lý, nhượng bán;

Có TK: 111 / 112 / 141 / 331 – Tổng cộng số tiền phải trả.

 • Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ từ thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK: 214 – Giá trị tài sản cố định hao mòn thanh lý, nhượng bán;

Nợ TK: 811 – Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán;

Có TK: 211 / 213 – Nguyên giá tài sản cố định thanh lý, nhượng bán.

 1. Hạch toán khi phá dỡ tài sản cố định

Nợ TK: 214 – Giá trị hao mòn;

Nợ TK: 811 – Giá trị còn lại;

Có TK: 211 / 213.

 1. Hạch toán khoản lỗ phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản đưa vào chi phí khác, khi giá trị còn lại đem đi góp vốn, đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư khác lớn hơn do các bên đánh giá lại

Nợ TK: 221 / 222 / 228;

Nợ TK: 811 – khoản lỗ phần chênh lệch đánh giá giảm;

Có TK: 211/213/217;

Có TK: 152 / 153 / 155 / 156.

 1. Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, thì các tài sản đánh giá giảm ghi nhận vào chi phí khác 

Nợ TK: 811;

Có TK: 152 / 156 / 211…

 1. Hạch toán các khoản tiền phạt vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng kinh tế

Nợ TK: 811;

Có TK: 111 / 112 / 333 / 338.

 1. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác trong kỳ sang tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK: 911;

Có TK: 811.

IV. Lời kết

Trên đây là thông tin về tài khoản 811 mà MVA Việt Nam muốn chia sẻ đến mọi người. Nội dung này chúng tôi đã giải đáp tài khoản 811 là gì? Kết cấu và hạch toán tài khoản 811 để mọi người cùng nắm được. Những câu hỏi khác cần giải đáp vui lòng bình luận bên dưới bài viết này. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA