Tổng hợp công việc của kế toán cần phải làm

Kế toán là vị trí mọi doanh nghiệp, đơn vị cần thiết. Đây cũng là nghề luôn có xu hướng phát triển ở hiện tại và tương lai. Vậy bạn có thắc mắc công việc của kế toán là gì không? Nếu có hãy xem bài viết này của MVA

I.Công việc của kế toán cần làm

Dưới đây là nhiệm vụ của kế toán làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

 • Thu thập thông tin: Mỗi ngày, kế toán sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động tài chính, kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Từ đó đưa vào chứng từ kế toán dưới dạng phiếu chi, phiếu thu, phiếu xuất kho, nhập kho hay hóa đơn bán hàng…
 • Kiểm tra các khoản thu – chi: Quản lý, kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi phát sinh. Kiểm tra quỹ tiền mặt, hoàn thiện chứng từ đính kèm các phát sinh.
 • Tiếp nhận, kiểm soát chứng từ kế toán: Kế toán có trách nhiệm kiểm soát các chứng từ đính kèm với hoạt động thu, chi phát sinh mỗi ngày để đảm bảo mỗi hoạt động được chính xác, minh bạch.
 • Ghi chép sổ sách kế toán: Tổng hợp, ghi chép cụ thể, chính xác, kịp thời số liệu của các hoạt động kinh tế phát sinh trong mỗi doanh nghiệp. Cuối tháng, kế toán cần kiểm tra, đối chiếu lại và đưa vào sổ kế toán.
 • Tổng hợp và lập báo cáo tài chính: Mỗi tháng, kế toán viên cần tổng hợp lại các số liệu, chứng từ kế toán đã ghi chép. Lập báo cáo tài chính trình lên lãnh đạo.
Đội ngũ kế toán viên của MVA Việt Nam
Đội ngũ kế toán viên của MVA Việt Nam

II. Công việc của kế toán phải làm mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm

2.1 Công việc phải làm hàng ngày

 • Thu thập, ghi chép, xử lý chứng từ kế toán, lưu trữ các hóa đơn
 • Và sổ tiền gửi, sổ quỹ, các sổ sách cần thiết.

2.2 Công việc của kế toán hàng tháng

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng
 • Với các hóa đơn đầu ra thì tháng nào phát sinh sẽ phải kê vào tháng đó.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng.
 • Lập tờ khai các loại thuế khác
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn bán hàng
 • Tính lương, bảo hiểm, các khoản phụ cấp cho nhân viên
 • Phân bổ công cụ dụng cụ, tính khấu hao TSCĐ.

2.3 Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý
 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN theo quý
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

2.4 Công việc hàng năm

 • Kê khai và nộp thuế môn bài
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV của năm liền kề trước
 • Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm liền kề trước
 • Nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm trước liền kề.

2.5 Công việc của kế toán cuối năm 

 • Làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý IV.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.
 • Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ.
 • Lập báo cáo tài chính năm gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Lê sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết, sổ tổng hợp
 • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
 • Thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh kế toán

III. 5 yêu cầu cơ bản trong công việc của kế toán

3.1 Kỹ năng quan sát, phân tích và tổng hợp số liệu

Vì phải làm việc liên tục với các con số nên họ phải có kỹ năng quan sát nhạy bén, phân tích chính xác chúng. Nhờ đó, kế toán sẽ thống kê chính xác các khoản chi phí của doanh nghiệp. Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

3.2 Kỹ năng lập kế hoạch

Kế toán phải là người theo dõi, báo cáo tình hình kinh doanh theo tháng, quý, năm. Chỉ khi có kỹ năng lập kế hoặc, kế toán mới có sự chuẩn bị trước cho những công việc.

3.3 Kỹ năng giao tiếp tốt

Giao tiếp chính là 1 kỹ năng mỗi người cần luyện tập mỗi ngày. Đặc biệt với kế toán viên cần tương tác, trao đổi, điều phối, giao việc cho các bộ phận, báo cáo với cấp trên.

3.4 Kỹ năng ngoại ngữ

Kế toán viên giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp
Kế toán viên giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

Để làm tốt và thăng tiến trong công việc, kế toán cần trang bị kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Không chỉ giúp thao tác trên các phần mềm kế toán được dễ, nó còn giúp kế toán nắm bắt kiến thức, văn bản, tài liệu.

IV. Tạm kết 

Công việc của kế toán có vẻ nhàm chán, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, không vì thế mà nó đơn giản, nó vô cùng phức tạp và cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Nếu đang có ý định theo ngành kế toán, bạn có thể liên hệ tới MVA để được hỗ trợ tư vấn, đào tạo chuyên sâu.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA