Cách tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Tính toán khấu hao tài sản cố định là việc rất quan trọng của doanh nghiệp. Điều này nhằm quản lý tài chính, nguồn vốn, hỗ trợ kê khai thuế chính xác đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp. Hiện nay theo MVA cập nhật thì có có 03 phương pháp tính khấu hao tài sản cố định đó là phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh, phương pháp theo số lượng – khối lượng sản phẩm. Ngay sau đây MVA Việt Nam sẽ hướng dẫn đến các bạn. Cùng xem và thực hành ngay nhé.

I. Hướng dẫn 3 cách tính khấu hao tài sản cố định

Việc tính khấu hao tài sản cố định của mỗi doanh nghiệp sẽ tùy thuộc theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp mà bạn có thể lựa chọn phương pháp tính khấu hao tài sản cố định phù hợp với tình hình.

Cách tính khấu hao tài sản cố định chính xác nhất

1.1 Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Đây là phương pháp khấu hao theo mức tính ổn định hàng năm trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định. Phương pháp tính này sẽ phù hợp với mọi lĩnh vực kinh doanh.

Công thức tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng được chia thành hàng tháng và hàng năm, cụ thể:

 • Hàng tháng:

Mức trích khấu hao hàng tháng = mức trích khấu hao hàng năm / 12

 • Hàng năm:

Mức trích khấu hao hàng năm = Nguyên giá của Tài sản cố định / Thời gian trích khấu hao (trong đó thời gian trích khấu hao cần dựa vào khung thời gian theo Thông tư 45/2013/TT-BTC)

Ngoài ra, khi doanh nghiệp mua tài sản cố định về sử dụng ngay trong tháng thì sẽ tính theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao theo tháng phát sinh = Mức trích khấu hao theo tháng / tổng số ngày của tháng phát sinh x số ngày sử dụng trong tháng.

Trong đó: Số ngày sử dụng trong tháng = tổng số ngày của tháng phát sinh – ngày bắt đầu sử dụng + 1

Có thể bạn quan tâm >> Thuế thu nhập bất thường là gì?

1.2 Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp tiếp theo thì sẽ phù hợp với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ có thay đổi nhanh chóng, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

 • Thứ nhất: Tài sản cố định mới và chưa qua sử dụng.
 • Thứ hai: Tài sản cố định là những loại máy móc hoặc thiết bị, dụng cụ để thực hiện công tác đo lường thí nghiệm.

Theo đó, công thức tính khấu hao hàng năm được xác định như sau:

Mức trích khấu hao hàng năm = giá trị còn lại của tài sản cố định X tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó tỷ lệ khấu hao nhanh anh chị cần thực hiện xác định theo công thức dưới đây:

 • Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh
 • Tỷ lệ khấu hao Tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = 1 / Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định X 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao tài sản sẽ được quy định như sau:

 • Thời gian trích khấu hao tài sản cố định đến 4 năm hệ số điều chỉnh 1.5, trên 4 – 6 năm hệ số điều chỉnh 2, trên 6 năm hệ số điều chỉnh 2.5.

Đối với những năm cuối, khi mức khấu hao bằng hay thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại tài sản cố định, trường hợp này kể từ những năm đó thì mức khấu hao sẽ được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

1.2 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Để có thể áp dụng phương pháp này, thì tài sản cố định cần phải đảm bảo 3 điều kiện như sau:

 • Có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất sản phẩm.
 • Cần xác định được tổng khối lượng và số lượng sản phẩm được tạo ra bởi tài sản cố định đó.
 • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm sẽ không được thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Theo đó, cách tính khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Mức trích khấu hao hàng tháng / năm = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm

Tại công thức này, bạn cần xác định mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = nguyên giá tài sản cố định / Số lượng theo công suất thiết kế. Nếu công suất hoặc nguyên giá của tài sản cố định có thay đổi, bạn cần xác định lại mức khấu hao của tài sản cố định.

II. Những lưu ý khi tính khấu hao tài sản cố định

Khiên làm khấu hao tài sản cố định bạn cần nắm được những lưu ý sau đây:

 • Phương pháp khấu hao: Có nhiều phương pháp khấu hao khác nhau như phương pháp thẳng đều, giảm dần, hoặc phương pháp đơn giản khác. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào loại tài sản và yếu tố kế toán của doanh nghiệp.
 • Thời gian sử dụng: Xác định thời gian kỳ vọng sử dụng tài sản. Điều này có thể dựa trên tuổi thọ kỹ thuật hoặc tuổi thọ kinh doanh của tài sản.
 • Giá trị hao mòn: Điều chỉnh giá trị tài sản dựa trên mức độ hao mòn trong quá trình sử dụng. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như khả năng bán lại của tài sản sau khi sử dụng một thời gian dài.
 • Giá trị còn lại: Xác định giá trị dự kiến của tài sản sau khi hoàn thành quá trình khấu hao. Điều này có thể ảnh hưởng đến tổng số tiền khấu hao mỗi năm.
 • Các quy định pháp lý: Đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế pháp lý liên quan đến việc tính toán và báo cáo khấu hao.
 • Tài sản không động địa: Đôi khi, việc xác định thời gian sử dụng và giá trị còn lại của các tài sản không động địa như bản quyền, thương hiệu cũng cần được xem xét.
 • Báo cáo và ghi chú: Bạn cần báo cáo về các phương pháp và giả định đã sử dụng để tính toán khấu hao trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cùng với các ghi chú giải thích chi tiết nếu cần.
 • Tính linh hoạt: Đôi khi, điều kiện kinh doanh có thể thay đổi, làm thay đổi các giả định ban đầu. Do đó, quá trình tính toán khấu hao cần phải linh hoạt và có thể điều chỉnh khi cần thiết.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo rằng quá trình tính toán khấu hao được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu kế toán và pháp lý.

III. Lời kết

Như vậy MVA Việt Nam đã hướng dẫn mọi người cách tính khấu hao tài sản cố định chính xác được nhiều cá nhân, doanh nghiệp áp dụng. Việc nắm chắc cách tính khấu hao tài sản cố định có thể giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA