Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất!

Với những ai theo nghề kế toán thì nhất định phải nắm rõ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Vậy bài viết này, MVA sẽ hướng dẫn bạn Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất! xem ngay nhé.

I.Link download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất!

Với những ai theo nghề kế toán thì nhất định cần phải nắm rõ các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Còn với các kế toán cho công ty nước ngoài thì còn phải nắm được chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (ISRS), US GAAP…

Trong đó có các chuẩn mực như: 

 • Chuẩn mực chung
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Chênh lệch tỷ giá
 • Doanh thu và thu nhập khác
 • Chi phí đi vay
 • Thuế TNDN
 • Báo cáo tài chính

II. Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán Việt Nam là tập hợp các quy định và nguyên tắc được đưa lên để đảm bảo tính minh bạch, chính xác của thông tin tài chính của doanh nghiệp. 

Chuẩn mực kế toán có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất và tin cậy trong báo cáo tài chính giữa các công ty. Giúp cải thiện sự độc lập của kiểm toán và giúp tăng cường sự tin tưởng của người dùng thông tin tài chính.

Đội ngũ kế toán viên tại MVA Việt Nam
Đội ngũ kế toán viên tại MVA Việt Nam

III. Lịch sự ra đời và phát triển của chuẩn mực kế toán trên thế giới 

Download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất là điều mỗi kế toán cần làm và nên làm. Tuy nhiên, bạn có bao giờ tò mò về dịch sử ra đời, phát triển của nó hay không?

Trước tiên cần nói về sự hình thành trong thập niên 1930, đây là giai đoạn các nước như Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh bắt đầu áp dụng các chuẩn mực kế toán cơ bản.

Tới năm 1970, chuẩn mực kế toán được phát triển với sự tham gia của: Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), Tổ chức Kế toán và Kiểm toán Quốc tế (IFAC), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Phải tới năm 1990, chuẩn mực kế toán mới được bắt đầu thiết lập tại Việt Nam. Từ đó tới nay, nhiều chuẩn mực kế toán được ban hành áp dụng cho nhiều lĩnh vực như kế toán ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư…

Kế toán cần nắm rõ các chuẩn mực kế toán
Kế toán cần nắm rõ các chuẩn mực kế toán

IV. Tại sao doanh nghiệp cần download 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất?

Doanh nghiệp cần tải và nắm rõ 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam nhằm:

 • Đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng trong việc đánh giá, ghi nhận, báo cáo thông tin tài chính của doanh nghiệp.
 • Chuẩn mực kế toán giúp định hướng cho các doanh nghiệp về cách thức thực hiện ghi nhận, báo cáo và phân bổ thông tin tài chính.
 • Tăng cường tính đồng nhất và sự so sánh được giữa các doanh nghiệp, đặc biệt trong các trường hợp doanh nghiệp hoạt động với môi trường quốc tế. 

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA