CÔNG TY TNHH FAT CONSULTING VIỆT NAM

Ngành nghề kinh doanh
Mã số thuế 0402156060
Địa chỉ
Năm thành lập 2022 hoạt động
Vốn điều lệ 200.000.000 đồng
Doanh thu Trắng đồng
Tình hình hoạt động Đang hoạt động
0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA