Kế toán nội bộ là gì? Kế toán nội bộ cần làm gì?

Có thể nói kế toán là 1 công việc có nhiều nghiệp vụ khác nhau trong đó có kế toán thuế, kế toán công nợ và đặc biệt là kế toán nội bộ. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cũng như giải đáp thông tin về “kế toán nội bộ là gì? Những công việc kế toán nội bộ cần làm”. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới đây.

I. Giải đáp – Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ (Internal Accounting) là quá trình quản lý và ghi chép các giao dịch tài chính và kinh doanh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp để đảm bảo sự hiểu rõ về tình hình tài chính nội bộ và hoạt động kinh doanh. Mục tiêu chính của kế toán nội bộ là cung cấp thông tin chi tiết và chính xác cho quản lý để họ có thể đưa ra quyết định hiệu quả về chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, và hoạch định tương lai.

Kế toán nội bộ
Kế toán nội bộ là gì? Tìm hiểu thông tin chính xác

Các hoạt động kế toán nội bộ bao gồm việc ghi chép và phân loại các giao dịch tài chính, chuẩn hóa các quy trình kế toán, tạo báo cáo tài chính nội bộ, và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định tài chính.

Thông tin từ kế toán nội bộ cung cấp một cái nhìn chi tiết về cách tổ chức hoặc doanh nghiệp quản lý nguồn lực tài chính của mình và có thể được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất và đưa ra các quyết định chiến lược.

Có thể bạn chưa biết >> Kế toán công nợ là gì?

II. Công việc của kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Dưới đây là một số công việc cần thực hiện trong lĩnh vực kế toán nội bộ:

2.1 Ghi chép và phân loại giao dịch

 • Ghi chép các giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm thu chi, doanh số bán hàng, mua hàng, và các sự kiện tài chính khác.
 • Phân loại các giao dịch theo các tài khoản kế toán cụ thể để tạo ra sự rõ ràng và có thể theo dõi dễ dàng.

2.2 Chuẩn hóa quy trình kế toán

 • Xây dựng các quy trình chuẩn để đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong quá trình ghi chép và xử lý tài chính.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn lỗi và gian lận.

2.3 Lập bảng cân đối kế toán

 • Tổng hợp thông tin từ các tài khoản kế toán để tạo ra bảng cân đối kế toán, thể hiện sự cân đối giữa tài sản, nợ và vốn.

2.4 Tạo báo cáo tài chính

 • Tạo ra các báo cáo tài chính nội bộ như bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận, và báo cáo dòng tiền.
 • Báo cáo này giúp quản lý hiểu rõ về tình hình tài chính và kinh doanh của tổ chức.
vai trò của kế toán nội bộ
Vai trò của kế toán nội bộ là gì? Bạn cần biết

2.5 Theo dõi chi phí và thu nhập

 • Theo dõi chi phí và thu nhập từ các hoạt động kinh doanh.
 • Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.

2.6 Tuân thủ các quy định và quy tắc tài chính

 • Đảm bảo rằng các hoạt động kế toán tuân thủ đúng với các quy định tài chính và thuế pháp lý.
 • Thực hiện kiểm soát nội bộ để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ.

2.7 Phân tích và báo cáo hiệu suất

 • Phân tích dữ liệu tài chính để đưa ra các báo cáo và đánh giá hiệu suất kinh doanh.
 • Cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

Các công việc này giúp tổ chức duy trì sự minh bạch và quản lý tài chính hiệu quả, đồng thời hỗ trợ quản lý trong quá trình đưa ra các quyết định chiến lược và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

III. Vai trò của kế toán nội bộ hiện nay

Vai trò của kế toán nội bộ là quan trọng trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Dưới đây là một số vai trò chính của kế toán nội bộ:

3.1 Cung cấp thông tin quản lý

 • Tạo và duy trì các báo cáo tài chính nội bộ như bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận, và báo cáo dòng tiền để cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng cho quản lý.
 • Hỗ trợ quản lý hiểu rõ về tình hình tài chính và kinh doanh để đưa ra quyết định chiến lược.

3.2 Quản lý nguồn lực tài chính

 • Theo dõi và kiểm soát nguồn lực tài chính của tổ chức, bao gồm quản lý thu chi, quản lý nợ và tín dụng, và theo dõi dòng tiền.

3.3 Chuẩn hóa quy trình kế toán

 • Thiết lập và duy trì các quy trình chuẩn để đảm bảo sự nhất quán và tính chính xác trong việc ghi chép và xử lý tài chính.
 • Kiểm soát nội bộ và ngăn chặn gian lận:
  • Thiết lập biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn lỗi và gian lận trong quá trình ghi chép và xử lý tài chính.
  • Thực hiện kiểm tra và đánh giá nội bộ để đảm bảo tuân thủ và tính minh bạch.

3.4 Tư vấn quản lý

 • Hỗ trợ quản lý trong việc đưa ra quyết định chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh dựa trên thông tin tài chính và kinh doanh hiện có.
 • Tổng hợp thông tin chi tiết:
  • Tổng hợp thông tin chi tiết từ các hoạt động kinh doanh và tài chính để tạo ra báo cáo tổng thể về tình hình tài chính.

3.5 Thực hiện báo cáo thuế và tuân thủ pháp luật

 • Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế đúng hạn, đảm bảo tuân thủ với các quy định thuế và pháp luật tài chính khác.
 • Phân tích hiệu suất:
  • Phân tích dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh và đưa ra đề xuất cải tiến.

3.6 Hỗ trợ kiểm toán

 • Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán bên ngoài bằng cách cung cấp thông tin và bảng số liệu cần thiết.

Những vai trò này giúp đảm bảo rằng tổ chức có một hệ thống kế toán hiệu quả, thông tin tài chính đáng tin cậy, và quản lý có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định thông tin và chiến lược.

IV. Tuyển dụng kế toán nội bộ cần những gì?

Nếu bạn muốn được tuyển dụng làm kế toán nội bộ cho 1 công ty, doanh nghiệp. Ban cần kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp sau:

4.1 Cung cấp thông tin quản lý

 • Tạo và duy trì các báo cáo tài chính nội bộ như bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận, và báo cáo dòng tiền để cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng cho quản lý.
 • Hỗ trợ quản lý hiểu rõ về tình hình tài chính và kinh doanh để đưa ra quyết định chiến lược.

4.2 Quản lý nguồn lực tài chính

 • Theo dõi và kiểm soát nguồn lực tài chính của tổ chức, bao gồm quản lý thu chi, quản lý nợ và tín dụng, và theo dõi dòng tiền.
 • Chuẩn hóa quy trình kế toán:
  • Thiết lập và duy trì các quy trình chuẩn để đảm bảo sự nhất quán và tính chính xác trong việc ghi chép và xử lý tài chính.

4.3 Kiểm soát nội bộ và ngăn chặn gian lận

 • Thiết lập biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn lỗi và gian lận trong quá trình ghi chép và xử lý tài chính.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá nội bộ để đảm bảo tuân thủ và tính minh bạch.

4.4 Tư vấn quản lý

 • Hỗ trợ quản lý trong việc đưa ra quyết định chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh dựa trên thông tin tài chính và kinh doanh hiện có.
 • Tổng hợp thông tin chi tiết:
  • Tổng hợp thông tin chi tiết từ các hoạt động kinh doanh và tài chính để tạo ra báo cáo tổng thể về tình hình tài chính.

4.5 Thực hiện báo cáo thuế và tuân thủ pháp luật

 • Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế đúng hạn, đảm bảo tuân thủ với các quy định thuế và pháp luật tài chính khác.

4.6 Phân tích hiệu suất

 • Phân tích dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh và đưa ra đề xuất cải tiến.

4.7 Hỗ trợ kiểm toán

 • Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán bên ngoài bằng cách cung cấp thông tin và bảng số liệu cần thiết.

Những vai trò này giúp đảm bảo rằng tổ chức có một hệ thống kế toán hiệu quả, thông tin tài chính đáng tin cậy, và quản lý có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định thông tin và chiến lược.

V. Thuê dịch vụ kế toán nội bộ ở đâu?

Nếu doanh nghiệp của quý vị và các bạn cần thuê kế toán nội bộ cho công ty thay vì tuyển nhân sự ít kinh nghiệm, khó hoàn thành công việc thì thuê dịch vụ kế toán nội bộ là phương án hữu hiệu.

Hiện nay tại MVA chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán nội bộ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các công việc liên quan đến kế toán công ty. Với trên 10 năm phát triển MVA có đội ngũ chuyên viên kế toán nội bộ chuyên nghiệp, uy tín, có trình độ chuyên môn cao chắc chắn sẽ giúp công ty của quý vị hoàn thành công việc nhánh chóng và đúng theo yêu cầu.

Liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin hotline số 024.7109.7766 có trên website mva.vn hoặc bình luận bên dưới bài viết này. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA