TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp thay vì làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Theo K1 điều 41 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau: “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì thời han tạm ngưng hoạt động kinh doanh của dianh nghiệp không được quá 01 năm.

Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh lần 2 cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh theo mẫu tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
– Biên bản họp, quyết định tạm ngừng kinh doanh theo đúng thẩm quyền (chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, các thành viên hợp danh..)

– Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Tạm Ngưng
MVA Việt Nam là công ty hàng đầu trong Mua Bán Doanh Nghiệp, Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Luật Doanh Nghiệp. Điểm đến đáng tin cậy của Quý Doanh Nghiệp.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ xin tạm ngưng kinh doanh

Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm dừng hoạt động công ty.

Lưu ý: nếu nộp trực tiếp thì nên nộp trong khoảng thời gian từ 7h30′ đến 11h30′ các buổi sáng từ thứ 2 – thứ 7.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ website: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Các lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

  • Gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh trước ít nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh với doanh nghiệp, trước ít nhất 01 ngày với đơn vị khác
  • Đơn vị phụ thuộc phải tạm ngừng nếu đơn vị chính tạm ngừng.
  • Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
  • Lệ phí môn bài không phải nộp nếu tạm ngừng kinh doanh trước 30/01
  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên trên thực tế, thì việc các doanh nghiệp nợ thuế thường sẽ không được phép tạm ngừng kinh doanh cho tới khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Trên đây là những chia sẻ của Luật MVA về hồ sơ và thủ tục tạm ngưng kinh doanh, mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0981.350.666 để được tư vấn và giải đáp tốt nhất !

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo FB Dịch vụ kế toán FB MVA Việt Nam Phản ánh CLDV: 058.614.9999