Bảng cân đối kế toán là gì? Mẫu bảng cân đối kế toán 2024

MVA trong thời gian qua nhận được rất nhiều thông tin của quý vị đặt câu hỏi về bảng cân đối kế toán cũng như muốn được xem mẫu bảng cân đối kế toán 2025 mới nhất. Do đó trong bài viết này MVA sẽ giải đáp cũng như cung cấp thông tin liên quan chính xác nhất. Tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

I. Giải đáp bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán để thể hiện sự cân đối giữa tài sản, nguồn vốn và nợ phải trả của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Nó thường được biểu diễn dưới dạng bảng với hai phần chính: phần tài sản và phần nguồn vốn và nợ.

Tìm hiểu về bảng cân đối kế toán và các mẫu theo quy định
 • Phần Tài sản (Assets): Bao gồm các tài sản của doanh nghiệp, được phân chia thành các loại như tiền mặt, tài sản cố định (như đất đai, nhà cửa, thiết bị), tài sản lưu động (như hàng tồn kho, tài khoản phải thu từ khách hàng), và các khoản đầu tư khác.
 • Phần Nguồn vốn và Nợ (Liabilities and Equity): Bao gồm nguồn vốn từ các cổ đông và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Nó bao gồm vốn chủ sở hữu (tức là vốn góp của các cổ đông), các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn đối với bên ngoại, và các khoản nợ khác.

Tìm hiểu >> Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Tín

Bảng cân đối kế toán thể hiện sự cân đối giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn và nợ tại một thời điểm cụ thể. Nếu các con số ở cả hai phần khớp nhau, tức là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn và nợ, điều này cho thấy sự cân đối trong tài chính của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, và cơ quan quản lý để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định.

II. Mẫu bảng cân đối kế toán 2024 mới nhất

Hiện nay mẫu bảng cân đối kế toán được quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cụ thể bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phải đáp ứng giả định hoạt động liên tục là Mẫu số B 01 – DN.

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Mẫu Bảng cân đối kê toán cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

 • Mẫu Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Mẫu số B 01/CDHĐ – DNKLT là mẫu Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Mẫu Bảng cân đối kê toán cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

III. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

Như quý vị đã biết hiện tại có 2 mẫu bảng cân đối kế toán đó là: Bảng cân đối kế toán đáp ứng giả định hoạt động liên tục và Bảng cân đối kế toán không đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Và khi lập bảng cân đối kế toán theo 2 mẫu này cần có nguyên tắc khác nhau.

3.1 Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán theo giả định hoạt động liên tục (hay còn được gọi là nguyên tắc hoạt động liên tục) đề cập đến việc doanh nghiệp được giả định là hoạt động và tiếp tục tồn tại trong tương lai. Nguyên tắc này có ảnh hưởng lớn đến việc lập bảng cân đối kế toán, đặc biệt là trong việc phân loại các khoản thu nhập và chi phí, cũng như xác định giá trị các tài sản và nợ.

Các điểm chính của nguyên tắc này bao gồm:

 • Thời gian và tính liên tục: Bảng cân đối kế toán được xây dựng dựa trên giả định rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai, không có kế hoạch giải thể hoặc ngừng hoạt động.
 • Phản ánh hiện thực: Bảng cân đối kế toán cần phản ánh một cách chính xác và trung thực nhất có thể về tài sản, nguồn vốn và nợ của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.
 • Nguyên tắc ghi nhận: Các sự kiện kinh tế được ghi nhận khi chúng xảy ra, không phụ thuộc vào việc khi nào tiền được trả hay nhận.
 • Giả định về liên quan và không ngừng: Bảng cân đối kế toán được xây dựng dựa trên giả định rằng doanh nghiệp có khả năng tiếp tục liên tục hoạt động và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây gián đoạn không thể lường trước được.
 • Sự đánh giá chính xác: Các tài sản và nợ được đánh giá theo giá trị công bằng và chính xác nhất có thể để phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp.

Nguyên tắc hoạt động liên tục trong việc lập bảng cân đối kế toán giúp người đọc bảng cân đối hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

3.2. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục thường áp dụng cho các tình huống hoặc ngành nghề cụ thể mà không thể giả định doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai dài hạn. Các trường hợp này thường phản ánh những tình huống sau:

 • Giảm thiểu hoặc kết thúc hoạt động: Có các doanh nghiệp hoặc dự án có thời hạn cụ thể, và khi kết thúc, chúng sẽ không tiếp tục hoạt động. Ví dụ, các dự án xây dựng lớn hoặc các chiến dịch quảng cáo có thể không được xem xét là hoạt động liên tục sau khi kết thúc.
 • Nguy cơ giải thể hoặc phá sản: Các doanh nghiệp gặp nguy cơ cao về khả năng giải thể hoặc phá sản do tài chính không ổn định, không có kế hoạch cải thiện, hoặc có nhiều vấn đề nội bộ khác.
 • Ngành công nghiệp đặc biệt: Một số ngành công nghiệp hoặc loại hình doanh nghiệp có tính chất không ổn định, có rủi ro cao, hoặc bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bên ngoài mà không thể dự đoán được, nhưng không phải lúc nào cũng phải giải thể. Ví dụ như các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Trong trường hợp này, nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán không đáp ứng giả định hoạt động liên tục thường thể hiện rõ hơn sự không chắc chắn về tương lai của doanh nghiệp và các tài sản, nợ phải trả được đánh giá dựa trên giá trị thực tế hoặc giá trị thu hồi. Điều này thể hiện rõ hơn rủi ro và không chắc chắn trong việc định giá tài sản và nợ của doanh nghiệp.

IV. Lời kết

Trên đây là thông tin liên quan đến bảng cân đối kế toán kế toán mà MVA chia sẻ đến quý vị và các bạn nếu mọi người còn có những thắc mắc khác cần được hỗ trợ vui lòng bình luận bến dưới bài viết hoặc gọi trực tiếp đến số hotline có trên website mva.vn. Xin cám ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA