Báo cáo tài chính gồm những gì? Quy trình lập báo cáo tài chính

Hầu hết các công ty, doanh nghiệp hiện nay đều phải lập báo cáo tài chính theo tháng, theo quý và dịp cuối năm. Có thể khẳng định đây là những giấy tờ bắt buộc mà các công ty, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên nhiều quý vị vẫn chưa biết báo cáo tài chính gồm những gì? Lập báo cáo tài chính thế nào cho chuẩn? Cùng với đó là quy định về thời hạn nộp. Để giải đáp những thắc mắc trên mời quý vị và các bạn cùng đọc thông tin trong bài viết này của chúng tôi để có câu trả lời chính xác nhất.

I. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng mà các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân thường chuẩn bị và công bố hàng tháng, quý và theo năm. Báo cáo này cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm tài chính).

Báo cáo tài chính là gì, thời hạn nộp báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là gì? Thời hạn nộp báo cáo tài chính

1.2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định trong khoản 3 điều 29 Luật Kế toán 2015, thời hạn nộp báo cáo tài chính trong vòng 3 tháng, chậm nhất là sau 90 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán mỗi năm theo quy định pháp luật. 

Trong các trường hợp đặc biệt cụ thể là: chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động,… báo cáo tài chính cần được nộp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định ủy thác thực hiện theo công văn 4132/TCT-CS.

II. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính bao gồm các phần chính sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Đây là một tổng hợp các tài sản, nợ và vốn sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó biểu thị sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.
Mẫu bảng cân đối kế toán

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement hoặc Profit and Loss Statement)

Báo cáo này thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận (hoặc lỗ) của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

2.3. Báo cáo luồng tiền (Cash Flow Statement)

Báo cáo này cho biết cách mà tiền đã được di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp trong khoảng thời gian cụ thể. Nó thể hiện nguồn gốc của tiền và cách tiền đã được sử dụng.

Mẫu báo cáo luồng tiền

2.4. Ghi chú kèm theo (Notes to Financial Statements)

Phần này cung cấp thông tin bổ sung và giải thích chi tiết về các con số trong báo cáo tài chính, nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về các ghi chép kế toán.

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng để cổ đông, ngân hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu suất của doanh nghiệp. Nó cũng là công cụ quản lý để doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh của mình.

III. Tìm hiểu quy trình lập báo cáo tài chính

Quy trình lập báo cáo tài chính thường bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Thu thập dữ liệu tài chính

 • Gather thông tin kế toán: Thu thập thông tin về giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, và các tài liệu kế toán khác.
 • Số liệu tài chính cơ bản: Bao gồm thông tin về tài sản, nợ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v.

Bước 2: Xử lý dữ liệu

 • Ghi chép kế toán: Các giao dịch được ghi chép vào hệ thống kế toán theo nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán.
 • Kiểm tra và điều chỉnh: Xác nhận tính chính xác của dữ liệu và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán.
Tìm hiểu quy trình lập báo cáo tài chính chuẩn nhất
Tìm hiểu quy trình lập báo cáo tài chính chuẩn nhất

Bước 3: Chuẩn bị các báo cáo tài chính cơ bản

 • Bảng cân đối kế toán: Tổng hợp tài sản, nợ và vốn sở hữu tại một thời điểm cụ thể.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh: Thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận (hoặc lỗ) trong khoảng thời gian cụ thể.
 • Báo cáo luồng tiền: Biểu diễn cách tiền đã được di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp trong khoảng thời gian cụ thể.

Bước 4. Kiểm tra và phê duyệt

 • Kiểm tra lại các số liệu: Đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo.
 • Phê duyệt báo cáo: Xác nhận rằng báo cáo tài chính đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý.

Bước 5. Xuất bản và công bố

 • Xuất bản báo cáo tài chính: Chuẩn bị và phát hành báo cáo tài chính cho các bên liên quan như cổ đông, cơ quan quản lý, ngân hàng, v.v.
 • Công bố công khai: Công bố thông tin tài chính theo quy định, thường là thông qua việc đăng tải trên trang web của doanh nghiệp hoặc thông qua các cơ quan quản lý.

Bước 6. Phân tích và sử dụng

 • Phân tích báo cáo: Đánh giá hiệu suất tài chính, xu hướng, và các chỉ số kinh doanh khác để đưa ra quyết định chiến lược.
 • Sử dụng cho quản lý: Báo cáo tài chính cũng được sử dụng để theo dõi và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy trình này cần sự chính xác và tuân thủ các quy định kế toán cũng như sự đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo báo cáo tài chính là minh bạch và đáng tin cậy.

IV. Lập báo cáo tài chính cần lưu ý những gì?

Khi lập và nộp báo cáo tài chính, có một số điều quan trọng cần lưu ý:

4.1. Tuân thủ tiêu chuẩn kế toán

 • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn: Đảm bảo rằng báo cáo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc cụ thể của khu vực bạn hoạt động.

4.2. Chính xác và minh bạch

 • Tính chính xác: Đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng để tạo báo cáo là chính xác và được kiểm tra kỹ lưỡng.
 • Minh bạch: Cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch trong các ghi chú kèm theo để giải thích các số liệu trong báo cáo.

4.3. Thời hạn và đúng hạn

 • Tuân thủ thời hạn: Đảm bảo rằng báo cáo được hoàn thành và nộp đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc luật pháp.

4.4. Kiểm tra và đánh giá

 • Kiểm tra lại: Đối chiếu và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi công bố để tránh sai sót.
 • Đánh giá nội dung: Đánh giá nội dung để đảm bảo rằng báo cáo cung cấp thông tin chính xác và có ý nghĩa.

4.5. Sử dụng công nghệ kế toán

 • Sử dụng công nghệ: Sử dụng các phần mềm kế toán hiện đại và hệ thống thông tin quản lý để tăng tính chính xác và hiệu quả.

4.6. Đánh giá tài chính liên tục

 • Đánh giá liên tục: Không chỉ dừng lại ở việc lập báo cáo hàng năm, mà cần đánh giá tài chính liên tục để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

4.7. Hợp tác và tư vấn

 • Hợp tác với chuyên gia: Cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia kế toán để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.
 • Tư vấn pháp lý và thuế: Tìm hiểu về các quy định pháp lý và thuế để tránh vi phạm và tối ưu hóa các lợi ích thuế.

Lưu ý rằng việc lập và nộp báo cáo tài chính là một quá trình quan trọng, yêu cầu sự cẩn trọng và tuân thủ các quy định để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin.

V. Lời kết

Như vậy MVA đã mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất xoay quanh chủ đề báo cáo tài chính. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích hãy chia sẻ rộng rãi đến bạn bè cùng biết. Những câu hỏi khác cần được hỗ trợ vui lòng gọi trực tiếp hotline trên website mva.vn hoặc bình luận bên dưới bài viết. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA