Chi tiết số ngày nghỉ lễ, tết 2023 của công chức, viên chức, người lao động

Theo luật lao động thì tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023 của công chức, viên chức, người lao động là bao nhiêu? Chi tiết lịch nghỉ lễ tết 2023 như thế nào?

Tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023 của công chức, viên chức, người lao động

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Như vậy, trong năm 2023 có 11 ngày nghỉ lễ, tết với công chức, viên chức, người lao động.

Vào 11 ngày nghỉ lễ tết này, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh.

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019Công văn 8056/VPCP-KGVX năm thì chi tiết lịch nghỉ lễ, tết năm 2023 của của công chức, viên chức, người lao động như sau:

1. Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

Tết Dương lịch 2023 (ngày 01/01 Dương lịch) trùng với ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật) nên công chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai (02/01/2023).

Vì vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 như sau:

– Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động có chế độ làm việc nghỉ 02 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật) thì dịp Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 3 ngày liên tục (từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023).

– Đối với người lao động có chế độ làm việc nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật) thì dịp Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 2 ngày liên tục (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023).

2. Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023

Theo Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022, Tết Âm lịch 2023 kéo dài 07 ngày, bắt đầu từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 dương lịch  (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 05 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lịch nghỉ Tết Âm lich 2023 nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Đối với người lao động khối ngoài Nhà nước, người sử dụng lao động quyết định chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 phù hợp theo thực tế của đơn vị.

3. Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Năm 2023, ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ bảy (ngày 29/4/2023).

Tiếp nối là ngày Chiến thắng (30/4) rơi vào chủ nhật và Quốc tế lao động (01/5) .

Do đó, trong năm 2023, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 sẽ nối tiếp nhau và lịch nghỉ lễ cụ thể như sau:

– Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động có chế độ làm việc nghỉ 02 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật):

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2023 được nghỉ 5 ngày liên tục (từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023), trong đó ngày 02 và 03/5/2023 nghỉ bù do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4/2023 rơi vào 02 ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật).

– Đối với người lao động có chế độ làm việc nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật):

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2023 được nghỉ 4 ngày liên tục (từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 02/5/2023), trong đó ngày 02/5 là ngày nghỉ bù do ngày 30/4/2023 rơi vào ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật)

4. Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2023

Theo Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022, nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2023 nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

 

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA