Làm sổ hồng mất bao nhiêu tiền? gồm các khoản tiền nào?

Bạn đang có nhu cầu làm sổ hồng, bạn đang thắc mắc làm sổ hồng mất bao nhiêu tiền? gồm các khoản gì? vậy thì bài viết này sẽ dành cho bạn. 

I. Làm sổ hồng mất bao nhiêu tiền? các loại phí cụ thể

1.1 Lệ phí trước bạ

Dưới đây là cách tính lệ phí trước bạ

 • Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tình hình thực tế thì pháp luật quy định các trường hợp tính cụ thể như sau:

– Trường hợp đăng ký, cấp Sổ đỏ, Sổ hồng:

 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá 01m2 đất trong Bảng giá đất x Diện tích được cấp sổ)

– Trong tình huống chuyển nhượng nhà, đất:

  • Tình huống 1: Hợp đồng chuyển nhượng thỏa thuận giá đất và tài sản gắn liền cao hơn giá nhà, đất bởi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quy định thì:
 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá trong hợp đồng x Diện tích)
 • Theo thường lệ sẽ được tính = 0,5% x Tổng số tiền trong hợp đồng.
 • Tình huống 2: Hợp đồng chuyển nhượng thỏa thuận giá đất và tài sản gắn liền thấp hơn giá nhà, đất bởi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quy định thì:

+ Với đất:

 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá 01m2 đất trong Bảng giá đất x Diện tích chuyển nhượng)

+ Với nhà:

 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ x Giá 01m2 (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

– Trong tình huống tặng cho, thừa kế nhà, đất:

+ Đối với đất:

 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá 01m2 đất trong Bảng giá đất x Diện tích được nhận tặng cho, nhận thừa kế)

+ Đối với nhà:

 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ x Giá 01m2 (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Như vậy, nếu bạn mua mảnh đất 100m2 với mức giá 10.000.000đ/m2 thì phí trước bạ sẽ được tính:

 • Phí trước bạ = 0.5%(100×10.000.000) = 5.000.000đ

1.2 Thuế thu nhập cá nhân

Về cách tính thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cách tính như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng

Lưu ý về giá mua bán:

Nếu giá chuyển nhượng mảnh đất là 1.000.000.000 thì thuế thu nhập cá nhân dược tính như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân = 2% x 1.000.000.000 = 20.000.000đ

1.3 Thuế sử dụng đất 

Công thức tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Số thuế phát sinh – Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

Trong đó:

– Thuế phát sinh được tính:

 • Số thuế phát sinh = (Diện tích đất tính thuế x Giá của 01m2) x Thuế suất

Thuế sử dụng đất được tính như sau

 • Số thuế phát sinh = (100×10.000.000)x2% = 20.000.000đ

2.4 Phí thẩm định hồ sơ cấp

 • Định nghĩa phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hiểu là các khoản thu đối với các đối tượng đã đăng ký và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có nhu cầu hoặc là các hồ sơ bắt buộc thẩm định theo quy định. Mục đích của việc này là bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ giao và cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Các trường hợp áp dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là các trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định mục đích là giao và cho thuê đất cùng các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

II. Làm sổ hồng mất bao nhiêu tiền trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại

 • Nếu chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất không có nhà ở cùng các tài sản khác gắn liền với đất và trường hợp chỉ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì mức thu tối đa của hộ gia đình, cá nhân gồm hai nấc: 520 đồng/hồ sơ (nộp trực tiếp), 416.000 (nộp trực tuyến). Với tổ chức là 750.000 đồng/hồ sơ (nộp trực tiếp), 600.000 đồng/hồ sơ (nộp trực tuyến).
 • Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất là 640.000 đồng/hồ sơ (nộp trực tiếp), 512.000 đồng/hồ sơ (nộp trực tuyến). Với tổ chức 1.500.000 đồng/hồ sơ (nộp trực tiếp), 1.200.000 đồng/hồ sơ (nộp trực tuyến).

III. Làm sổ hồng mất bao nhiêu tiền và những câu hỏi liên quan

3.1 Mất sổ hồng có làm lại được không?

Khi mất sổ hồng bạn có thể đến các cơ quan có thẩm quyền xin cấp lại. Việc cấp lại sẽ mất thêm một khoản chi phí, bên cạnh đó, cũng là một vấn đề hết sức quan trọng và phức tạp tác động trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người. 

Vậy nên thủ tục làm lại khi mất sổ hồng có rất nhiều điều cần lưu ý.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA