Mẫu quyết định thành lập công ty

Quý vị thành lập công ty, doanh nghiệp mà chưa biết mẫu quyết định thành lập như thế nào thì trong bài viết này MVA Việt Nam sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh để mọi người biết. Mời quý vị xem ngay.

I. Căn cứ pháp lý về quyết định thành lập công ty tại Việt Nam

 • Căn cứ pháp lý quan trọng cho quyết định thành lập công ty là Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Mẫu quyết định thành lập công ty được ban hành trong phụ lục kèm theo tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

II. Tìm hiểu về mẫu quyết định thành lập công ty

Quý vị muốn đăng ký doanh nghiệp, một trong những thành phần hồ sơ cần có là Quyết định thành lập công ty hay Quyết định thành lập doanh nghiệp.

Quyết định thành lập công ty mọi người có thể hiểu là 1 văn bản được chủ sở hữu, các thành viên hay cổ động soạn thảo thể hiện quyết định đồng thuận thành lập công ty để hiện thực hóa việc góp vốn thực hiện kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu quyết định thành lập công ty được Nhà nước đã ban hành đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Tìm hiểu mẫu quyết định thành lập công ty

Văn bản này bao gồm các nội dung cụ thể liên quan đến doanh nghiệp như thông tin thành viên, cổ đông góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ góp vốn, tài sản góp vốn, tên công ty, trụ sở công ty, người đại diện theo pháp luật, loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh;… 

III. Lý do cần lập quyết định thành lập công ty

Lập quyết định thành lập công ty là một bước quan trọng và cần thiết vì nó mang lại nhiều lợi ích và chức năng quan trọng sau:

 • Xác nhận pháp lý: Quyết định thành lập công ty là một tài liệu pháp lý chính thức từ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp, xác nhận rằng công ty đã được thành lập hợp pháp và hoạt động trong phạm vi của pháp luật.
 • Quy định cấu trúc tổ chức: Giấy quyết định thành lập công ty thường mô tả cấu trúc tổ chức của công ty, bao gồm thông tin về các cổ đông, quản lý và chủ sở hữu, giúp xác định quyền và trách nhiệm của mỗi bên.
 • Bảo vệ các bên liên quan: Quyết định thành lập công ty bảo vệ các bên liên quan bằng cách rõ ràng định rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng cá thể hoặc cổ đông, giúp tránh xung đột và tranh chấp trong tương lai.
 • Hỗ trợ giao dịch pháp lý: Các bên liên quan như ngân hàng, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư thường yêu cầu xem giấy quyết định thành lập công ty để xác nhận tính hợp pháp của công ty trước khi thực hiện các giao dịch kinh doanh.
 • Thuận tiện cho quản lý công ty: Giấy quyết định thành lập công ty cung cấp một tài liệu chính thức mà quản lý công ty có thể tham khảo để hiểu về cấu trúc tổ chức và quy định pháp lý của công ty.

Tóm lại, việc lập quyết định thành lập công ty là cần thiết để xác định và bảo vệ quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời cung cấp một cơ sở pháp lý chính thức cho hoạt động kinh doanh của công ty.

VI. Ai là người ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp?

Văn bản Quyết định thành lập công ty đều phải được soạn thảo trước khi thành lập doanh nghiệp. Theo đó, chủ sở hữu, các thành viên hay cổ đông sáng lập cùng bàn bạc và quyết định thành lập công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định và ban hành mẫu Quyết định thành lập công ty tương ứng với mỗi một loại hình doanh nghiệp. Trong đó, các chủ thể ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp là khác nhau, cụ thể:

 • Đối với công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu là người ban hành quyết định.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Hội đồng thành viên ban hành quyết định.
 • Đối với công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông sẽ ban hành quyết định.
 • Đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên sẽ ban hành quyết định.

V. Tìm hiểu nội dung khi soạn thảo khi thành lập công ty

Khi soạn thảo quyết định thành lập công ty, bạn cần bao gồm các thông tin và điều khoản quan trọng sau:

 • Tên công ty: Xác định tên chính thức của công ty. Đảm bảo rằng tên này phù hợp với quy định pháp luật và chưa được sử dụng bởi công ty khác.
 • Loại hình doanh nghiệp: Xác định loại hình doanh nghiệp mà công ty sẽ thành lập, chẳng hạn như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc doanh nghiệp tư nhân.
 • Mục tiêu kinh doanh: Mô tả mục tiêu và phạm vi kinh doanh của công ty. Điều này bao gồm sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty sẽ cung cấp, thị trường mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
 • Cổ đông và cổ phần: Liệt kê tên và thông tin của các cổ đông sẽ tham gia vào công ty, cũng như số lượng và giá trị của cổ phần mà mỗi cổ đông sở hữu.
 • Cấu trúc tổ chức: Xác định cấu trúc tổ chức của công ty, bao gồm các chức danh quản lý và quyền hạn tương ứng của họ.
 • Địa chỉ đăng ký và trụ sở chính: Xác định địa chỉ đăng ký và địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Vốn đầu tư: Xác định mức vốn đầu tư ban đầu của công ty, cũng như nguồn gốc và phương thức thanh toán vốn.
 • Thủ tục pháp lý: Mô tả các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất quyết định thành lập công ty và đăng ký kinh doanh với các cơ quan chính phủ.
 • Các điều khoản khác: Bao gồm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác cần thiết hoặc liên quan đến quyết định thành lập công ty.

Khi soạn thảo, hãy đảm bảo rằng quyết định thành lập công ty phản ánh đầy đủ và chính xác các chi tiết về cấu trúc, mục tiêu và điều kiện hoạt động của công ty.

VI. Lời kết

Trên đây là những thông tin liên quan đến quyết định thành lập doanh nghiệp mà MVA Việt Nam muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Mọi câu hỏi cần được tư vấn, hỗ trợ thêm vui lòng gọi đến số hotline của chúng tôi trên website. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA