Nóng: GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% THÀNH 8% ĐẾN HẾT NĂM 2023

Nóng: GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% THÀNH 8% ĐẾN HẾT NĂM 2023

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm mức thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 35 khoản thu phí, lệ phí trong năm 2023.

Tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm mức thu thuế giá trị gia tăng và 35 khoản thu phí, lệ phí trong năm 2023

Để hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp được tốt và nhanh nhất, Kế toán và kiểm toán luôn cập nhật  những thông tin pháp luật mới nhất về chính sách và luật doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%); giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thu trên kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023. Thực hiện theo phương án này nhằm đảm bảo đúng mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Dự kiến, số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án nêu trên khoảng 5,8 nghìn tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 06 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT để xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương. Để kịp tiến độ trình Chính phủ, trình Quốc hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giảm 35 khoản thu phí, lệ phí

Cùng với chính sách giảm thuế GTGT, thời gian qua, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, căn cứ quy định của Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát và ban hành theo thẩm quyền các Thông tư để quy định việc giảm mức thu nhiều khoản thu phí, lệ phí. Số tiền phí, lệ phí đã thực hiện miễn giảm trong năm 2020 và năm 2021 là khoảng 2 nghìn tỷ đồng mỗi năm; năm 2022 là khoảng 900 tỷ đồng áp dụng trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục thực hiện giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Dự kiến, chính sách này sẽ tác động làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.

Theo quy định tại của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Do đó, để sớm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài chính ban hành Thông tư về giảm phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Có thể thấy, trong thời gian qua, theo chức năng quản lý, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp vě gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Các chính sách được triển khai thực hiện với giá trị hỗ trợ lớn, phạm vị hỗ trợ rộng đã đóng góp vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cũng như hoạt động của doanh nghiệp, người dân.

Trên đây là những chia sẻ của MVA giúp bạn đọc cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách, luật doanh nghiệp; quý doanh nghiệp cần hỗ trợ tư vấn, giải đáp xin vui lòng liên hệ Kế toán – Kiểm toán MVA Việt Nam.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo FB Dịch vụ kế toán FB MVA Việt Nam Phản ánh CLDV: 058.614.9999