Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

Bạn Hà My, 29 tuổi ở Hà Nội có hỏi: “Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì? Hồ sơ, thủ tục ra sao? Mức phí cùng thời gian là bao lâu?”. Về vấn đề này MVA sẽ giải đáp kỹ lưỡng trong nội dung bên dưới.

I. Thành lập công ty TNHH một thành viên cần các giấy tờ sau

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao công chứng dưới 6 tháng các giấy tờ pháp lý của cá nhân với người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao công chứng dưới 6 tháng với giấy tờ pháp lý của cá nhân với chủ sở hữu công ty (Trường hợp chủ sở hữu là cá nhân). Giấy tờ pháp lý của tổ chức nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức. Giấy tờ pháp lý của cá nhân với người đại diện theo ủy quyền và giấy ủy quyền.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là một tổ chức nước ngoài thì các giấy tờ pháp lý công chứng phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức cần có thêm danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

II. Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên ở đâu?

Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

III. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp/công ty TNHH Một Thành Viên 

3.1 Đăng ký trực tiếp quan dịch vụ bưu chính 

 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Sau khi nhận được hồ sơ, phòng Đăng Ký kinh doanh giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng thì Phòng Đăng Ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa.

3.2 Đăng ký quan mạng điện tử, sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải các văn bản điện tử, ký chữ ký số xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Nộp các khoản lệ phí đăng ký theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành gửi hồ sơ đăng ký, người nộp sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua thông tin điện tử về các sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện, Phòng Đăng Ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh và thông báo cho doanh nghiệp.

3.3 Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin và đăng tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký kinh doanh. Thanh toán phí, lệ phí đăng ký. 
 • Sau khi hoàn thành thủ tục gửi hồ sơ đăng ký, người nộp sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký qua mạng.

IV. Thời gian giải quyết thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Trong thời hạn 3 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

V. Lệ phí thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Lệ phí đăng ký: 50.000đ/lần
 • Phí công bố nội dung đăng ký: 100.000đ/lần
 • Miễn lệ phí với trường hợp đăng ký qua mạng, đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty
 • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
MVA - Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên uy tín
MVA – Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên uy tín

VI. Thành lập công ty TNHH 1 thành viên và những câu hỏi liên quan

6.1 Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Tên công ty TNHH một thành viên
 • Địa chỉ trụ sở chính của công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ 
 • Người đại diện theo pháp luật

6.2 Nộp hồ sơ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên ở đâu?

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT , Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc nộp online tại Cổ thông tin quốc gia.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA