0981.350.666 Z Chat zalo F FB Dịch vụ kế toán F FB MVA Việt Nam

Thay đổi lịch nộp Tờ khai thuế, nộp thuế 2023

Nghị định 91 của Chính phủ đã bổ sung một nội dung rất quan trọng về nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế.

Trả lời