Kế toán giá thành là gì? Công việc, mức lương ra sao?

Kế toán giá thành là công việc liên quan đến các loại chi phí, giá thành thực tế tạo ra sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp đang kinh doanh. Vậy liệu bạn có thắc mắc, kế toán giá thành là gì? Họ làm công việc ra sao, mức lương ntn không?

I. Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành là nhân sự trong phòng kế toán, đảm nhận việc xác định một cách đầy đủ và chính xác các loại chi phí, giá thành thực tế của sản phẩm, để từ đó làm cơ sở cho việc xác định giá bán hàng hóa phù hợp, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kế toán giá thành luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với kế toán chi phí.

II. Công việc của kế toán giá thành 

2.1 Tính giá thành sản phẩm

 • Tập hợp các khoản chi phí sản xuất chung, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương để làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
 • Căn cứ trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.
 • Kiểm soát và quản lý các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.
 • Điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí.
Kế toán giá thành là một bộ phận của phòng kế toán
Kế toán giá thành là một bộ phận của phòng kế toán

2.2 Hạch toán các khoản kế toán 

 • Hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán đã được doanh nghiệp đã lựa chọn.
 • Đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.

2.3 Lập báo cáo phân tích giá thành 

 • Lập bảng tổng hợp, phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (So sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch).
 • Lập các báo cáo công việc định kỳ.
 • Báo cáo hoạt động sản xuất: báo cáo nhu cầu nguyên vật liệu, báo cáo sử dụng nguyên vật liệu, báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu đơn hàng).
 • Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành.
 • Báo cáo chi phí sản xuất: báo cáo tính – phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; báo cáo tổng hợp – chi tiết tiền lương, chi phí chung, khoản mục phí.
 • Báo cáo tình trạng thực hiện đơn hàng.

2.4 Các việc khác

 • Theo dõi chi tiết việc nhập và xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho và xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt.
 • Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên có trách nhiệm liên quan thực hiện các nghiệp vụ về chi phí sản xuất, hàng tồn kho.
 • Phối hợp với nhân viên kế toán tổng hợp hoàn thiện bảng phân tích, báo cáo tình hình lãi lỗ.
 • Phân loại, lưu trữ cẩn thận các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.
 • Phối hợp với bộ phận thu mua trong việc khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho doanh nghiệp.

>>> Kế toán bán hàng là gì? Công việc, mức lương ra sao?

III. Mức lương của kế toán giá thành 

Mức lương kế toán giá thành thường cao hơn các vị trí khác. Nó phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm, nơi làm việc.

Theo ghi nhận của MVA, mức lương trung bình trả cho kế toán giá thành giao động:

 • Với sinh viên mới ra trường: Lương từ 5 tới 7 triệu
 • Kế toán > 1 năm kinh nghiệm: Lương từ 7 tới 10 triệu.
 • Với kế toán nhiều năm kinh nghiệm, làm việc xuất sắc lương có thể từ 15 tới 20 triệu.

IV. Điều kiện ứng tuyển vị trí kế toán giá thành 

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, có những kiến thức chuyên môn.
 • Hiểu biết về cách lập báo cáo kế toán và thống kê, tổng hợp số liệu.
 • Có kinh nghiệm trong việc sử dụng hệ thống quản trị ERP và nhiều phần mềm kế toán khác.
 • Có trách nhiệm với công việc, luôn tỉ mỉ, cẩn trọng vì đây là công việc liên quan trực tiếp đến các con số.
 • Trang bị những kỹ năng mềm cơ bản: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tính toán nhanh, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh,…
MVA - Đơn vị đào tạo kế toán giá thành uy tín
MVA – Đơn vị đào tạo kế toán giá thành uy tín

V. Tạm kết

Tuy không phải bộ phận trực tiếp tại ra sản phẩm, thế nhưng, kế toán giá thành chính là khâu cần thiết để sản phẩm, dịch vụ nhanh có mức giá phù hợp, cạnh tranh tới tay khách hàng. Từ đó tăng cơ hội thành công chốt đơn.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA